ข่าว

กว่าครึ่งของคนสูงอายุ ต้องการการดูแลจากครอบครัว ไม่ใช่รัฐ : นิด้าโพล

จากผลสำรวจทั่วประเทศที่จัดทำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผลว่า ผู้สูงอายุไทยมากกว่าครึ่งเชื่อว่า ควรได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวการสำรวจผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 1,310 คน ดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม เพื่อวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ 13 เมษายนผลสำรวจพบว่า 53.05% ของผู้สูงอายุที่สำรวจ มีความเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบต่อสวัสดิการของพวกเขา ในขณะที่ 41.91% ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการดูแลรวมถึงบ้านพักคนชรา ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.59 คิดว่าวัดและมูลนิธิเพื่อสังคมควรดูแล และร้อยละ 1.45 ระบุว่าความรับผิดชอบตกอยู่กับภาคเอกชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความไม่แน่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

ประชากรผู้สูงอายุของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศนี้ถือว่าเป็นสังคม “ผู้สูงวัย” แล้ว ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 10 ของประชากรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ประเทศกำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคม “ผู้สูงวัย” โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรในปีนี้วิถีไทยคาดว่าไทยจะกลายเป็นสังคม “ผู้สูงวัย” ในปี พ.ศ.2574 ซึ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 28% ของประชากรอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 'เพิ่มขึ้น'

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเผยผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย หลังคับแค้น–รู้สึกไร้ค่าโดยพญ.สิรินทร กล่าวว่า “ผู้สูงอายุมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูง เนื่องจากพวกเขามีชีวิตอยู่นานพอที่จะแน่วแน่ในความตั้งใจมากขึ้น พวกเขาจะใช้วิธีต่างๆเช่นการจมน้ำ การแขวนคอหรือปืนที่จะรับประกันผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้”อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

รัฐบาลเร่งส่งเสริมการออมรับสังคมสูงวัย

รัฐบาลได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวว่าทางสภาฯ เตรียมเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเพิ่มการออม ซึ่งจะสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และลดภาระทางการเงินของรัฐบาลในระยะยาวอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ผู้สูงอายุที่ได้รับการแจกเงินสด 'ไม่ต้องคืนเงินสวัสดิการของรัฐ'

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า กรมบัญชีกลางและองค์กรในพื้นที่ไม่สามารถเรียกคืนสวัสดิการของรัฐที่จัดให้กับผู้สูงอายุได้ ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุหลายคนทั่วประเทศรู้สึกกังวลหลังจากที่กรมบัญชีกลางสั่งให้องค์กรในท้องถิ่นเรียกคืนเงินสวัสดิการของรัฐ ซึ่งผู้สูงอายุบางคนอาจจะต้องจ่ายเงินกลับคืนมามากกว่า 100,000 บาทอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

พร้อมชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกล่าวว่า สามารถเคลื่อนย้ายเงินจากโครงการอื่น ๆ เพื่อชำระเงินได้นาย ประยูร รัตน เสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยันว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและการชำระเงินซึ่งโดยปกติจะทำในวันที่ 10 ของทุกเดือน จะทำได้ภายในวันที่ 22 กันยายนหรือเร็วกว่านั้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

นี่ไม่ใช่เวลาที่จะละเลยคนรุ่นเก่าของเรา

ผู้สูงอายุกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในสังคมต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ ความท้าทายดังกล่าวนั้นได้ยิ่งทวีความน่ากลัวมากกว่าเดิมในทั่วโลกไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงอันตรายต่อผู้ที่มีเงื่อนไขพื้นฐานตั้งแต่โรคเบาหวาน และโรคหอบหืดไปจนถึงโรคหัวใจจนถึงมะเร็ง โดยสังเกตุได้จากจำนวนผู้เสียชีวิตในผู้สูงอายุอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

สนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้อำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ

ผู้ประกอบการไทยถูกกระตุ้นให้จัดทำผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณการว่า มีผู้พิการประมาณ 2 ล้านคนในประเทศไทย ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุและนั่งรถเข็นวีลแชร์ตามรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยระบุว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20% ของประชากรอ่านต่อ ...

ดุสิดา วรชาติเดชชัย

เร่งจัดทำร่างแผนแม่บทสำหรับการดูแลผู้สูงอายุฉบับใหม่

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เขาจะเร่งจัดทำร่างแผนแม่บทฉบับใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ และเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในหนึ่งเดือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายจุติได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวพร้อมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านบางแค โดยโรงพยาบาลจัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้พักอาศัยในบ้านจำนวน 240 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 67 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

หากมีการสนับสนุน อายุจะเป็นเพียงตัวเลข

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ประเทศไทยต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้สูงอายุในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจอันเกิดจากสังคมสูงวัยอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

wmRxB
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!