รัฐบาล

บริการภาครัฐ

ไทยอนุมัตินโยบายที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับภาคที่มีรายได้น้อย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้อนุมัติโครงการบ้านเช่าของการเคหะแห่งชาติสำหรับผู้มีรายได้น้อยคณะกรรมการ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นว่าจะจัดหาบ้านให้ได้ 100,000 หลังใน 5 ปีข้างหน้าหรือปีละ 20,000 หลัง โดยบ้านจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

คลังเตรียมพิจารณาคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง

กระทรวงการคลังวางแผนที่จะประเมินคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.8 ล้านคน เพื่อคัดกรองสถานะของผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า รายได้เป็นเกณฑ์การประเมินหลัก เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีรายได้น้อยตามที่กระทรวงการคลังกำหนดอ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

ผู้สูงอายุที่ได้รับการแจกเงินสด 'ไม่ต้องคืนเงินสวัสดิการของรัฐ'

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า กรมบัญชีกลางและองค์กรในพื้นที่ไม่สามารถเรียกคืนสวัสดิการของรัฐที่จัดให้กับผู้สูงอายุได้ ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุหลายคนทั่วประเทศรู้สึกกังวลหลังจากที่กรมบัญชีกลางสั่งให้องค์กรในท้องถิ่นเรียกคืนเงินสวัสดิการของรัฐ ซึ่งผู้สูงอายุบางคนอาจจะต้องจ่ายเงินกลับคืนมามากกว่า 100,000 บาทอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

'ของขวัญปีใหม่' จากรัฐบาล

รัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ได้กลายเป็นประเพณีด้วยความหวังว่าจะทำให้อารมณ์ของประชาชนสดใสขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงนำของขวัญมาให้ บางรายการเป็นสิ่งของที่จับต้องได้จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เช่น การแจกเงินสด 500 บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการจำนวน 14 ล้านคน หรือขยายเวลาโครงการคนละครึ่งที่หมดเวลาตั้งแต่สิ้นปี ขยายไปจนถึงเดือนมีนาคมอ่านต่อ ...

สวนดุสิตโพลเผยรัฐบาลควรสร้างงาน ลดภาษีเพื่อลดอัตราการว่างงาน

ตามผลการสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือสวนดุสิตโพล พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลสร้างโอกาสในการทำงาน และลดภาษีพร้อมกับมาตรการอื่น ๆ เพื่อบรรเทาวิกฤติการว่างงานอย่างต่อเนื่องแบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนใน 1,038 คนทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการว่างงานที่ทั้งประเทศกำลังจับตา ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

โครงการลดค่าครองชีพเริ่มอาทิตย์นี้

กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง จัดทำแคมเปญลดราคาสินค้าลงร้อยละ 4-68 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศ โดยเป็นมาตรการระยะเวลา 2 เดือน มีกำหนดจะเริ่มในวันอาทิตย์นี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แคมเปญลดราคาจะกำหนดให้ครอบคลุม 878 อำเภอใน 76 จังหวัด ซึ่งเปิดขายตามหอประชุมชุมชน สำนักงานเขตและพื้นที่เขตอ่านต่อ ...

ผุสดี อรุณมาศ

รัฐบาลกำลังพิจารณา 'เยียวยาเกษตรกร'

รัฐบาลวางแผนที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ระหว่าง15,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว โดยร่างดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปจากรัฐมนตรี และคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,300 ล้านบาทถึง 400,000 ล้านบาทนายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประชาชนที่ถูกปฏิเสธได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สามารถส่งคำร้อง เพื่อได้รับโอกาสอีกครั้ง

ประชาชนที่ถูกปฏิเสธได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในระหว่างกระบวนการคัดกรองจะสามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อแสดงว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า กระทรวงการคลังเริ่มจ่ายเงินรอบแรกให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนที่ลงทะเบียนรายละ 5,000 บาท ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อวันที่ 8-10 เม.ย. จำนวน 1.4 ล้านคนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การทดลองสวัสดิการครั้งใหญ่ของประเทศไทย

นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐของประเทศไทยได้รับการยกย่อง แต่หากรวมกับการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในเศรษฐกิจไทย ก็อาจนับว่าเป็นความล้มเหลวนายวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ ได้เขียนบรรยายไว้ว่า เป็นเวลา 2 ปีแล้วที่รัฐบาลไทยดำเนินโครงการสวัสดิการที่ครอบคลุม และกว้างขวางเพื่อขจัดความยากจน แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ แม้จะมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่ประชาชนมากกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ แต่จำนวนคนยากจนในประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้นกว่า 1.3 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้นอ่านต่อ ...

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์

รัฐบาลมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปี’63

รัฐบาลได้มีมติที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปีหน้า ด้วยวิธีการมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ลูกจ้าง และองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในวันนี้ว่าในปี พ.ศ.2563 รัฐบาลจะเน้นไปที่มาตรฐานการครองชีพ โดยมีแผนการปรับให้เหมาะกับกลุ่มเฉพาะตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพอ่านต่อ ...

ธาริน อั่งสกุล

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

dghJw
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!