รัฐบาลเร่งส่งเสริมการออมรับสังคมสูงวัย

รัฐบาลได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวว่าทางสภาฯ เตรียมเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเพิ่มการออม ซึ่งจะสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และลดภาระทางการเงินของรัฐบาลในระยะยาว

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์