ข่าว

โควิด-19 ได้หยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภาคธุรกิจของประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลก โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ยอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุมุมมองและแนวทางการหยุดชะงักของดิจิทัลในภาคธุรกิจ“ดีลอยท์ ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจ Thailand Digital Transformation ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึงต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ด้วยการระบาดใหญ่ทั่วโลกของ Covid-19 ในปี พ.ศ.2563 และผลกระทบจากแผ่นดินไหว การสำรวจชีพจรได้รับมอบหมายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงมกราคม พ.ศ.2564 เพื่อติดตามผล ทำความเข้าใจผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในธุรกิจไทยอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูล

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในท้องถิ่นและการช่วยให้รัฐบาลโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศูนย์กลางของแผนพัฒนาแห่งชาติของประเทศไทย “ประเทศไทย 4.0”ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลจะเป็นหัวหอกในการทำให้ภาคเอกชนเข้าสู่ดิจิทัล และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งของประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ธนาคารขนาดใหญ่ของไทยจมหลายพันล้านในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อเอาชนะดิจิทัลดิสรัปต์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อยู่ในปีสุดท้ายของแผนปฏิรูประบบดิจิทัล 4 ปี และกำลังร่างแผนใหม่สำหรับ 3-4 ปีข้างหน้าอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ธุรกิจไทย ‘ต้องเปลี่ยนผ่านให้เร็วกว่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นดิจิทัลดิสรัปชั่น’

รายงานฉบับใหม่ของดีลอยท์ประเทศไทยเตือนว่า บริษัทไทยต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปีข้างหน้าและวิกฤตการณ์โควิด -19 จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเร็วขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ดีป้าพยายามผลักดันสตาร์ทอัพท้องถิ่นด้วยดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมยกระดับการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพท้องถิ่น พร้อมกระตุ้นความต้องการใช้บริการจากสตาร์ทอัพเหล่านั้น เพื่อลดช่องว่างการถือครองแพลตฟอร์มดิจิทัลจากบริษัทข้ามชาตินายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าวว่าหน่วยงานนี้มีงบประมาณปี พ.ศ.2564 จำนวน 1.08 พันล้านบาทและจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคนไทยซึ่งเป็นวาระแห่งชาติอ่านต่อ ...

สุจิตร ลีสงวนสุข

แนวโน้มไทยยอมรับ RPA มากขึ้น

เอบีม คอนซัลติ้งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การยอมรับของเทคโนโลยีกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (RPA)  ในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจจำนวนมากกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอ่านต่อ ...

คมสัน ต่อเติมวาสนา

ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยเมืองอัจฉริยะ

ประเทศไทยได้นำเสนอโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปลี่ยนสามจังหวัดของประเทศไทยให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนปี พ.ศ.2562 การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จEEC ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างศูนย์กลางการค้าการลงทุนการขนส่งในระดับภูมิภาคและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยมั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมอาเซียนแบบไร้รอยต่ออ่านต่อ ...

Alita Sharon

การปรับตัว ‘ด้านการเงิน’ ในยุคดิจิทัล

องค์กรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน-การบัญชี และขั้นตอนการปิดบัญชีอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดกระบวนการปัจจุบันต้องการรายละเอียดสูง และใช้เวลานาน ในขณะที่กระบวนไกล่เกลี่ยก็น่าเบื่อเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นด้วยกรอบเวลาที่จำกัดอย่างเข้มงวดในช่วงสิ้นเดือน ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) จะไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสมอ่านต่อ ...

มนตรี คงเครือพันธุ์

ประเด็นทางข้อมูลที่ยากลำบากในการตัดสินใจ (data dilemma)

ในโลกดิจิตอลข้อมูลคือราชา โดยในปัจจุบันธุรกิจต่างเข้าใจกันดีว่าในการรักษากลุ่มลูกค้า และนำหน้าคู่แข่งพวกเขาต้องการข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขา ยิ่งคุณรู้จักสินค้าและบริการมากเท่าไหร่ก็จะสามารถขายสินค้าในแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อต้องการอ่านต่อ ...

มหาวิทยาลัยไทยจะต้องปรับตัวเพื่อให้รอดในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ChulaMOOC) เสนอว่ามหาวิทยาลัยไทยจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถรับมือกับยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นได้ พร้อมกล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกวัยอ่านต่อ ...

ดำรงเกียรติ มาลา

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

R5hLC
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!