มหาวิทยาลัยไทยจะต้องปรับตัวเพื่อให้รอดในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ChulaMOOC) เสนอว่ามหาวิทยาลัยไทยจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถรับมือกับยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นได้ พร้อมกล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกวัย

อ่านต่อ…

ดำรงเกียรติ มาลา