ธุรกิจไทย ‘ต้องเปลี่ยนผ่านให้เร็วกว่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นดิจิทัลดิสรัปชั่น’

รายงานฉบับใหม่ของดีลอยท์ประเทศไทยเตือนว่า บริษัทไทยต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปีข้างหน้า

และวิกฤตการณ์โควิด -19 จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเร็วขึ้น

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น