โควิด-19 ได้หยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภาคธุรกิจของประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลก โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ยอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุมุมมองและแนวทางการหยุดชะงักของดิจิทัลในภาคธุรกิจ

“ดีลอยท์ ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจ Thailand Digital Transformation ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึงต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ด้วยการระบาดใหญ่ทั่วโลกของ Covid-19 ในปี พ.ศ.2563 และผลกระทบจากแผ่นดินไหว การสำรวจชีพจรได้รับมอบหมายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงมกราคม พ.ศ.2564 เพื่อติดตามผล ทำความเข้าใจผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในธุรกิจไทย

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น