VietnamPlus

มาตรการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเวียดนามและไทยในระดับท้องถิ่น

นายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณามาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดและท้องถิ่นกับเวียดนามในด้านต่างๆในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนภูมิภาคของนายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายอ่านต่อ ...

ประเทศไทยเปิดตัวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทท่องเที่ยวใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างแพร่หลายผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวระดับชาติ ที่เรียกว่า ThailandCONNECX ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสในภาคธุรกิจมากขึ้น อ่านต่อ ...

เผยกลยุทธ์ใหม่ของไทยในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (บีโอไอ) ได้เปิดเผยกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้านายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของบีโอไอสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของประเทศ โดยสนับสนุนภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัททั้งในและต่างประเทศสามารถพัฒนารากฐานสำหรับการเติบโตในประเทศไทยอ่านต่อ ...

เศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อการบริโภคและการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นในเดือนมิถุนายน และคาดว่าโมเมนตัมจะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2565 จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคภายในประเทศในขณะที่การควบคุมโรคระบาดต่างๆ ผ่อนคลายลงนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2565อ่านต่อ ...

ไทยขอความร่วมมือภาคธุรกิจปรับราคาสินค้าให้คงที่

กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาราคาสินค้าให้นานที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ผลิตเสนอให้ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เพื่อรับมือกับต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบที่สูงขึ้นนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ บอกกับสื่อท้องถิ่นว่า ทางกรมฯ พูดคุยกับผู้ผลิตทุกวัน และขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการรักษาราคาสินค้าอ่านต่อ ...

การส่งออกอาหารของไทยขยายตัวร้อยละ 7.1 ในปี’64

การส่งออกอาหารของไทยคาดว่าจะฟื้นตัวเติบโตร้อยละ 7.1 ในปีนี้ มูลค่ารวม 1.05 ล้านล้านบาท (35 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกสำนักงานคณะกรรมการการค้า สถาบันอาหาร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)คาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรและอาหารจะสูงขึ้นโดยเฉพาะไก่ น้ำตาล ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และสับปะรด รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เข้มงวดของไทย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการปนเปื้อนในอาหารถือเป็นปัจจัยในการคาดการณ์การส่งออกอาหารอ่านต่อ ...

เศรษฐกิจไทยปีหน้าคาดขยายตัว 4 เปอร์เซ็นต์ : ADB

ตามข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโต 4 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์จากการคาดการณ์ล่าสุด ABD ได้ปรับลดแนวโน้มของภูมิภาคอาเซียนสำหรับปี พ.ศ.2564 โดยขณะนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเติบโต 5.2 เปอร์เซ็นต์ในปีหน้าเทียบกับการคาดการณ์ 5.5 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายนอ่านต่อ ...

ไทยเสนอ 4 เรื่องยกระดับความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเสนอวาระความร่วมมือที่สำคัญ 4 วาระในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีประเทศลาวเป็นประธาน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวถึงความร่วมมือ 4 ด้านที่ไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอนุภูมิภาค และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด -19อ่านต่อ ...

ประเทศไทยสร้างโรงกลั่นน้ำทะเลเพื่อรองรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำลังวางแผนที่จะลงทุนในโรงกลั่นน้ำทะเล เพื่อสนับสนุนน้ำในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) และรับมือสถานการณ์ภัยแล้งทั้งในปัจจุบัน และอนาคตโรงงานที่มีความสามารถในการกลั่นน้ำทะเล 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจะถูกจัดตั้งขึ้น โดยการร่วมทุน ซึ่งจะจ่ายน้ำให้กับโรงงานในพื้นที่ที่ต้องลดการใช้น้ำในปีที่ผ่านมา เนื่องจากภัยแล้งที่รุนแรงอ่านต่อ ...

ประเทศไทยเดินหน้าผลิตถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนและ SMEs ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาถุงที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังที่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาสี่เดือนโดยการนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถช่วยภาคเกษตรกรรมในการรักษาโมเดลเศรษฐกิจแบบ Bio-Circular-Green (BCG)อ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

mgtMc
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!