กรอบกฎหมาย

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบใหม่ปกป้องนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียน

กฎกระทรวงที่ออกใหม่ได้ห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียนที่ตั้งครรภ์ออกจากการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยแก้ไขกฎกระทรวงฉบับก่อน ให้เป็น “นักศึกษาที่ตั้งครรภ์จะไม่ถูกไล่ออกจากการศึกษา เว้นแต่จะเป็นไปตามความประสงค์ของนักศึกษา”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การแชร์ข้อมูลส่วนส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีค่าปรับสูงถึง 5 ล้านบาท

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาจถูกปรับสูงสุด 5 ล้านบาท และ/หรือจำคุก 1 ปี ฐานละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act; PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันพุธนี้ภายใต้ PDPA ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารและประเมินข้อมูล จะต้องขออนุญาตก่อนที่จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทยเพิ่มอายุความคุ้มกันตามกฎหมายจาก 10 ปี เป็น 12 ปี

ประเทศไทยได้เพิ่มอายุความรับผิดทางอาญาเป็น 12 ปีโดยไม่มีเงื่อนไขและ 15 ปีโดยมีเงื่อนไขภายใต้การแก้ไขทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งที่ 29 แทนที่มาตรา 73 และระบุว่า: “เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่ได้รับโทษสำหรับการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ชุมนุมต่อต้านร่างพ.ร.บ.คุมเอ็นจีโอ

องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ ได้จัดการประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกร่างกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่การติดตามและควบคุมกิจกรรมของเอ็นจีโอ สมาชิกของเอ็นจีโอหลายแห่งรวมตัวกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงความคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. . ของรัฐบาลโดยร่างกฎหมายที่เสนอจะกำหนดให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องระบุวัตถุประสงค์ เปิดเผยแหล่งเงินทุน และห้ามทำกิจกรรมที่ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

เสนอกฏหมายเพื่อตั้งฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA database)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (CIFS) ยังคงผลักดันกฎหมายที่กำหนดให้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมที่รวบรวมจากผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาในฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลกลางนี้จะช่วยสืบสวนสอบสวนที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยในคดีความปลอดภัยและอาชญากรรมร้ายแรงพ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ร่างกฎหมายข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับแผนการจัดตั้งศูนย์สารพันธุกรรมแห่งชาติได้ผ่านการพิจารณาของสาธารณชนแล้วอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามเสนอข่าวปลอม ทำให้หวาดกลัว

ข้อกำหนดใหม่ในการต่อต้านข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ ได้ประกาศใช้เมื่อวันศุกร์ หลังจากเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดใหม่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชกำหนดฉุกเฉินมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และเพิ่งขยายเวลาเป็นครั้งที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563โดยข้อกำหนดใหม่ได้ห้ามการรายงาน ขาย หรือเผยแพร่จดหมาย สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ “ที่มีข้อความที่อาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือจงใจปลอมแปลงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างภาวะฉุกเฉิน”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การวิพากษ์วิจารณ์ในร่างกฎหมายดิจิทัล

มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการในประเทศไทย จากผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ประกอบการในและต่างประเทศ ภาระเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงของการใช้อำนาจในทางที่ผิดพระราชกฤษฎีกาควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งล่วงหน้านั้น จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้เป็นกฎหมายรองของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

iLaw จับตาการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริง

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย​ประชาชน (iLaw) ได้ประณามข้อกำหนดใหม่ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นล่าสุดในหน้าเฟสบุ๊คของ iLaw กล่าวถึง ข้อกำหนดฉบับที่ 27 ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรวมถึงบทบัญญัติ (ข้อที่ 11) โดยจำกัดอิสระในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น ในสถานการณ์ปัจจุบัน“ข้อที่ 11 มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

กฎหมายประชามติฉบับใหม่ผ่านรัฐสภา

รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายประชามติฉบับใหม่เพื่อปูทางสำหรับการแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ในฐานะที่เป็นกฎหมายปฏิรูป ร่างกฎหมายนี้ได้มีการถกเถียงกันในที่ประชุมร่วมกันของทั้งสองสภาเมื่อวันอังคาร ต่อมา ส.ส.และวุฒิสมาชิกลงมติ 611-4 โดยงดออกเสียง 2 เสียงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลเสนอร่างกฏหมายต่อสู้กับ 'ข่าวปลอม' บ่อนทำลายเสรีภาพในการแสดงออก

ARTICLE 19 เสนอว่า การที่รัฐบาลในการจัดการกับ ‘ข่าวปลอม’ จะยิ่งจำกัดสิทธิดิจิทัลและเสรีภาพในการแสดงออกของไทยมากขึ้นไปอีก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เปิดเผยแผนงาน รวมถึงกฎระเบียบใหม่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะกระชับการควบคุมของรัฐบาลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและกำหนดอุปสรรคเพิ่มเติมในการแสดงออกทางออนไลน์ กระทรวงควรละทิ้งความพยายามเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนแนวทางที่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้โซเชียลมีเดียและผู้อื่นที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อขัดแย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์อ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

fv6Mc
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!