กรอบกฎหมาย

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ครม.สั่งเลื่อนบังคับใช้ "พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ออกไปอีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมีเวลาเตรียมความพร้อมในการดำเนินการภายในและบรรเทาภาระทางการเงินที่พวกเขาต้องแบกรับในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาในวันอังคารที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปอีก 1 ปีอ่านต่อ ...

คมสัน ต่อเติมวาสนา

เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล (PDPA) ออกไปอีก 1 ปี ในวาระพิจาณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จะถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ปีอ่านต่อ ...

สุจิตร ลีสงวนสุข

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

จากข้อมูลของ FRANK Legal & Tax บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยระบุว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคมปีนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลPDPA เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกฎการป้องกันข้อมูลที่ผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากบุคคลในประเทศไทยอ่านต่อ ...

ประยุทธ์สั่งผ่อนปรนมาตรการเคอร์ฟิวในคนบางกลุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้คนบางกลุ่มหรือภาคส่วนได้รับการยกเว้นจากมาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของพวกเขาในการอัพเดททางโทรทัศน์เมื่อวันศุกร์ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาได้ลงนามในคำสั่ง เพื่อให้ผู้คนในภาคส่วนที่เลือกทำงานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 4.00 น.อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปิดประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติทุกคนจะถูกห้ามเข้าประเทศภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถูกประกาศใช้เพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันพุธ (25  มีนาคม) และยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายนพระราชกฤษฎีกาสั่งห้ามชาวต่างชาติทุกคนไม่ให้เข้าเมือง ณ จุดเข้า – ออก ยกเว้นผู้ส่งสินค้านักการทูต นักขับ นักบิน และคนอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากพลเอกประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐมนตรีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ป.อาญาหญิงทำแท้งผิดกฎหมาย โทษจำคุก-ปรับ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณีประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยหญิงทำแท้งผิดกฎหมาย โทษจำคุก-ปรับ โดยการพิจารณาคดีจะมีผลเมื่อพ้น 360 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันพุธหรือ 13 กุมภาพันธ์ปีหน้าอีกทั้งศาลยังสั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงหมวด และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ครม.ไฟเขียว เปลี่ยนกฎกระทรวงฯ ผลักดันปลูก "กัญชา" เสรี

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการถอดกัญชาออกจากรายการยาเสพติด ภายใต้กฎกระทรวงที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขโดยข้อบังคับดังกล่าวได้ระบุว่า การวิจัยจะดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบของกัญชาในยา เครื่องสำอางและสมุนไพร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตของประเทศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประเทศไทยเตรียมใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเทศไทยได้เข้าร่วมสิงคโปร์และมาเลเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจำลองตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปจะมีผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563ในบรรดาบทบัญญัติอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังกำหนดให้องค์กรต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงข้อมูลของตนได้ตลอดเวลาอ่านต่อ ...

Aaron Tan

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับช่างสัก

ช่างสักจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ การทำความสะอาดเครื่องมือ และของเสียอย่างเหมาะสมภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และลงนามโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมีผลบังคับใช้ใน 90 วันอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

รัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎระเบียบหลังชาวประมงชุมนุมประท้วง

ชาวประมงพาณิชย์ทั่วประเทศไทยตัดสินใจยุติการประท้วงหลังจากที่รัฐบาลให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือปัญหาที่ผู้ชุมนุมเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการปรับใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการไร้ควบคุม (IUU)การชุมนุมต่อต้านกฎระเบียบที่เข้มงวดของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบโต้ IUU ได้ถูกจัดขึ้นใน 22 จังหวัดชายฝั่งตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

5GdpX
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!