ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามเสนอข่าวปลอม ทำให้หวาดกลัว

ข้อกำหนดใหม่ในการต่อต้านข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ ได้ประกาศใช้เมื่อวันศุกร์ หลังจากเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำหนดใหม่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชกำหนดฉุกเฉินมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และเพิ่งขยายเวลาเป็นครั้งที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

โดยข้อกำหนดใหม่ได้ห้ามการรายงาน ขาย หรือเผยแพร่จดหมาย สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ “ที่มีข้อความที่อาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือจงใจปลอมแปลงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างภาวะฉุกเฉิน”

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น