การวิพากษ์วิจารณ์ในร่างกฎหมายดิจิทัล

มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการในประเทศไทย จากผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ประกอบการในและต่างประเทศ ภาระเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงของการใช้อำนาจในทางที่ผิด

พระราชกฤษฎีกาควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งล่วงหน้านั้น จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้เป็นกฎหมายรองของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์