รัฐบาลเสนอร่างกฏหมายต่อสู้กับ ‘ข่าวปลอม’ บ่อนทำลายเสรีภาพในการแสดงออก

ARTICLE 19 เสนอว่า การที่รัฐบาลในการจัดการกับ ‘ข่าวปลอม’ จะยิ่งจำกัดสิทธิดิจิทัลและเสรีภาพในการแสดงออกของไทยมากขึ้นไปอีก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เปิดเผยแผนงาน รวมถึงกฎระเบียบใหม่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะกระชับการควบคุมของรัฐบาลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและกำหนดอุปสรรคเพิ่มเติมในการแสดงออกทางออนไลน์ กระทรวงควรละทิ้งความพยายามเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนแนวทางที่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้โซเชียลมีเดียและผู้อื่นที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อขัดแย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์

อ่านต่อ…