เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ต่อ ครม. ในปลายเดือนนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในปลายเดือนนี้ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า ได้เสนอให้ประชาชนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ จนถึงวันที่ 13 พ.ย. และในวันที่ 16 พ.ย. ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐต่อไป ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 พ.ย.

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์