ที่ดิน

เวทีสาธารณะ "ประเทศไทยกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย: ถนนสู่กิโลเมตรที่ศูนย์ (เปล่า?)"

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 : นิทรรศการและสินค้าจากทวาย เวทีสาธารณะ เวลา 13.00-16.30 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2562 : นิทรรศการและสินค้าจากทวายณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม ...

ทางเลือกการจัดการที่ดินในประเทศไทย: กรณีศึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

ทางเลือกการจัดการที่ดินในประเทศไทย : กรณีศึกษาจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้เสนอการต่อสู้เพื่อที่ดินของ สกต. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษานี้ได้เสนอข้อแตกต่างของระบบการจัดการที่ดินส่วนกลางของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของที่ดินที่ไม่เสมอภาคและอยู่ในมือของเจ้าของที่มีอำนาจเพียงไม่กี่ราย โดยได้นำเสนอแนวคิดของสิทธิชุมชนเป็นทางเลือก เพื่อเสริมสร้างการเคลื่อนไหวของสิทธิในที่ดินในประเทศไทยดาวน์โหลดเอกสารเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ...

สุพัฒน์ศักดิ์ พบสุข

หลักสูตรภาคฤดูร้อนในการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดิน และความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับที่ดินในภูมิภาคแม่น้ำโขง

ศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD) และ Mekong Land Research Forum จะเปิดสอนหลักสูตรภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลานาน 1 สัปดาห์ในการวิจัยเกี่ยวกับที่ดินในภูมิภาคแม่น้ำโขงโดยผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามจะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการเดินทาง ที่พัก อาหาร และการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยและจีนจะได้รับรับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าอาหาร โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมัครได้ที่ https://form.jotform.me/70811659795469 (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม) ...

บทสรุปสถานะที่ดินในลุ่มแม่น้ำโขง

สถานะที่ดินในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผลสรุปการค้นพบที่สำคัญของรัฐในรายงานแม่น้ำโขงรายงานนี้มีพื้นฐานอยู่บนข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะ เพื่อระบุพร้อมอธิบายประเด็นสำคัญ และกระบวนการต่าง ๆ รอบที่ดินในภูมิภาคแม่น้ำโขง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาที่สร้างสรรค์ และการตัดสินใจร่วมกันดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเผยแพร่ ‘State of Land in the Mekong Region Briefสำหรับรายงาน  ‘State of Land in the Mekong Region – ประเทศไทย’ ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การย้ายถิ่น และสิทธิการครอบครองที่ดิน และความมั่นคงของสตรีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (RCSD) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสาธารณะ ที่กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อการย้ายถิ่น และสิทธิการครอบครองที่ดิน และความมั่นคงของสตรีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะนำเสนองานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับการแยกเพศ การย้ายถิ่นฐาน และการถือครองที่ดินผ่านกรณีศึกษาสามกรณีในประเทศไทย ลาว และพม่า และหารือเกี่ยวกับประเด็นการวิจัย การปฎิบัติ และนโยบายในอนาคต ฟอรัมจะเปิดรับผู้พูดหลากหลายเพื่ออภิปรายหัวข้อในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก ที่นี่ ...

งาน Global Land Forum ประจำปี 2561

Global Land Forum (GLF) จะจัดประชุมสมาชิกความร่วมมือที่ดินระหว่างประเทศ (ILC) ตัวแทนรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ จากทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการปกครองด้านที่ดิน ความมั่นคงด้านอาหาร ความยากจน และระบอบประชาธิปไตย GLF มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จและความท้าทายด้านการกำกับดูแลที่ดินโปรแกรมมีโครงสร้างเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจไม่ค่อยโต้ตอบ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และความสำเร็จของกันและกัน สร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้มุมมองใหม่ ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ ฟอรัมนี้เป็นโอกาสสำหรับสมาชิก 206 คนของ ILC ที่จะรับการประกาศพร้อมด้วยข้อผูกพันร่วมกันในการประชุมสมัชชาสมาชิกสามารถติดตามเข้าชมในเชิงลึกครั้งนี้ การประชุมหลักจะจัดขึ้นในวันชาวนาของประเทศอินโดเนเซีย วันที่ 24 กันยายน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อินโดนีเซียและเอเชียวันที่: 22-27 กันยายน 2561สถานที่: บันดุง ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

MOOC เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลแบบเปิดในด้านการเกษตร โภชนาการ และที่ดิน

Land Portal และพาร์ทเนอร์ GODAN Action ประกาศเปิดตัวแอพพลิเคชันใหม่สำหรับคอร์ส Open Data Management Onlineเนื้อหาของหลักสูตรในปัจจุบันได้ขยายไปถึงที่ดิน นอกเหนือจากการเกษตร และโภชนาการ ในฉบับนี้ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะสำหรับชุมชนที่จัดการ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ทุกคนที่ได้รับการจัดการข้อมูลในการศึกษาหรือทำงานในพื้นที่ของที่ดินเกษตรกรรม และโภชนาการที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 3 สัปดาห์ และเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรคาดว่าจะใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น ฟอรัมการสนทนา และการสัมมนาทางเว็บสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่ ...

ร่างแรกของรายงานสถานะที่ดินภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมเปิดแสดงความคิดเห็นจนถึง 30 มิถุนายน นี้

รายงานสถานะที่ดินในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้นำเสนอการทบทวนทรัพยากรที่ดินอย่างละเอียด การกระจายและเงื่อนไขการกำกับดูแลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงถูกปล่อยที่งาน Second Regional Land Forum เมื่อวานนี้รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์ Development and Environment มหาวิทยาลัยเบิร์น (CDE) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mekong Region Land Governance (MRLG) และผู้เขียนหลายรายOpen Development Mekong จึงได้เพิ่มรายงานลงในฐานข้อมูลออนไลน์ของเรา เข้าถึงรายงานนี้ ได้ ที่นี่ผู้อ่านสามารถ ส่งความเห็นและคำติชมในรายงานได้ ที่นี่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2018 ...

นิทรรศการ ODM data & technology ที่งาน Regional Land Forum

Open Development Mekong (ODM) จะเป็นแม่ข่ายเซสชั่นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ นำพาผู้เข้าร่วมพบคุณลักษณะใหม่ ๆ และแสดงความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และเนื้อหาที่นำเสนอ(กรุณานำแล็ปท็อปมายังเซสชั่นแบบขนานนี้)งานแสดงข้อมูลและเทคโนโลยีจะจัดขึ้นในวันแรกของงานเสวนาระดับภูมิภาคภาคพื้นทวีป (Regional Land Forum) ในวันที่ 28-30 พ.ค. ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินในเชิงข้อมูลและเทคโนโลยีจากทั่วทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสิ่งที่น่าสนใจในงาน :เรียนรู้วิธีการนำข้อมูล เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ มาใช้ในประกันผู้ถือครองที่ดินรายย่อยสำรวจแพลตฟอร์มออนไลน์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่หาเครือข่ายและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับผู้เคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลที่ดินงานแสดงข้อมูลและเทคโนโลยีจะมีการตัวเปิด M-LIKEแพลตฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ ภายในระบบนิเวศดิจิตอลขนาดใหญ่จากนั้นจะมี ‘การพบปะพูดคุย’ จากองค์กรต่างๆ จะแนะนำข้อมูลและเทคโนโลยีริเริ่ม ตามด้วยผู้เข้าร่วมโต้ตอบและถามคำถามเซสชันด้านเทคนิคแบบขนาน จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้สำรวจความคิดริเริ่มสองอย่างใหม่ ๆ อำนวยความสะดวกโดย GIZ Laos เซสชันแบบคู่ขนานครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีระบบไร้อากาศแบบไร้คนขับ (Drone) ซึ่งไปรวมถึงวิธีการดักจับภาพ และข้อมูล ประมวลผลและจัดเก็บ นอกจากนั้นยังจะรู้ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถปรับปรุงการจัดการที่ดินได้อย่างไรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

MwXdV
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!