(หลากหลาย) ปัญหาร่วมด้านน้ำ​: ทรัพยากร บริการสังคม และความยุติธรรมเชิงนิเวศวิทยาในเอเชีย

ความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างครอบคลุมเป็นธรรม ถูกจัดว่าเป็นความท้าทายหลักในยุค ‘แอนโทรโปซีน (Anthropocene)’  ความไม่มั่นคงของน้ำส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรทั้งในชนบทและในชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครอบคลุมซีกโลกทางใต้

งานสัมมนานี้เป็นการรวมตัวของนักวิชาการและนักปฏิบัติงานพรมแดนในการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนและความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านน้ำและความยุติธรรมทางนิเวศวิทยา

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 – 20.00 น. ณ Alliance Française Media Library กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Inclusive and just water security is widely recognized as principal challenge in the era of the Anthropocene. Water insecurity affects the livelihoods of both rural and urban populations in Southeast Asia, and the wider the Global South.

This public event brings together academics and practitioners working on the frontiers of addressing the complex challenges and tensions surrounding water security and ecological justice. 

Date: Wednesday 26 October 2022 from 6.30 to 8pm at Alliance Française Media Library

Visit the site fore more information