โครงการท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนในประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท  โดยการระบุและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในสามประเภท: ชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว (BCG) รวมถึงนวัตกรรมและอัตลักษณ์

แนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลดความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะที่เพิ่มรายได้ภายในชุมชนท้องถิ่นด้วย

อ่านต่อไป …