ประเทศไทยเปิดตัวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทท่องเที่ยวใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างแพร่หลาย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวระดับชาติ ที่เรียกว่า ThailandCONNECX ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสในภาคธุรกิจมากขึ้น 

อ่านต่อ…