การต่อสู้ของอาเซียนในปัญหาขยะทะเล

ในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยปฏิญญากรุงเทพ ในวันนี้จะมุ่งเน้นด้านความร่วมมือ และมาตรการในภูมิภาค เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงนี้

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อร่วมกันต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ

อ่านต่อ…

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์