สุริยะสั่งดันโรงงานทุกแห่งทั่วไทยผ่านโรงงาน "สีเขียว" ภายในปี’68

โรงงานของไทยทุกแห่งควรได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี พ.ศ.2568 ตามนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขีดเส้นตายเอาไว้นายสุริยะสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 71,130 แห่งทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่พัฒนาโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (Unido)อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เยอรมนีเสนอช่วยไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน – ไทย (GTCC) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สะอาดเพื่อลดปัญหามลพิษรวมถึง PM2.5 และทำให้อุตสาหกรรมของไทยมีความยั่งยืนมากขึ้น“หอการค้าเยอรมัน – ไทยเสนอที่จะช่วยให้ประเทศไทยสร้างภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสันติ” นายสุริยะ กล่าวภายหลังจากการประชุมร่วมกับ  Andreas C Richter ประธาน GTCCอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

รัฐบาลหวังใช้โมเดล BCG นำมาซึ่งความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ [วิดีโอ]

ปัญหาขยะพลาสติกเริ่มมีมากขึ้นหลังเศรษฐกิจโลกเริ่มได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ขณะที่นานาประเทศต่างยกให้เป็นวาระสูงสุด สิ่งนี้ทำให้ชีวิตกับแนวคิดของเศรษฐกิจแบบวงกลม สอดคล้องกับโมเดล Bio-Economy, Circular Economy และ Green Economy (BCG) และรัฐบาลหวังว่าจะใช้มันเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดูต่อ ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรมคาด 52 โรงงานจะเข้าร่วมโครงการเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังร่วมมือกับโรงงาน 52 แห่งในภาคกลางและภาคใต้ เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และประหยัดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน โดยคาดว่าจะมีโรงงานกว่า 200 แห่งเข้าร่วมในปี พ.ศ.2563อ่านต่อ ...

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

สมอ.เผยแพร่แผนแม่บทเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นายวันชัย พนมชัย. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ทางสมอ.ได้ประกาศถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดขึ้น สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการจัดการทรัพยากรให้ดีขึ้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิล และยังมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการ และการดำเนินงา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรใน ขณะเดียวกับการลดของเสียให้เหลือศูนย์อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประเทศไทยเดินหน้าผลิตถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนและ SMEs ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาถุงที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังที่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาสี่เดือนโดยการนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถช่วยภาคเกษตรกรรมในการรักษาโมเดลเศรษฐกิจแบบ Bio-Circular-Green (BCG)อ่านต่อ ...

ฟินแลนด์จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านไทยสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

เนื่องจากฟินแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกที่เปิดตัวแผนงานระดับชาติสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ภายในปี พ.ศ.2568 โดยประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือจะสนับสนุนให้ประเทศไทยนำรูปแบบที่สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลกอ่านต่อ ...

ธนา บุญเลิศ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กำลังถอยห่างจากพลาสติก

สมาคมการบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ของประเทศไทย กำลังเปลี่ยนไปผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นทางชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาลที่จะห้ามบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอนาคตอ่านต่อ ...

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

วิสาหกิจเพื่อสังคม: เส้นทางใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) เป็นแนวคิดที่สังคมไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้ว คำนี้หมายถึงโมเดลที่ใช้วิธีการทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลไทยได้ทำงานภายใต้กรอบทางกฎหมายสำหรับกิจการเพื่อสังคม เช่น พระราชบัญญัติกิจการเพื่อสังคม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ แม้จะมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้องแต่ความรู้ของวิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องเพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้กำหนดนโยบายที่ควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในโมเดล กฎ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมอ่านต่อ ...

ร่วมสร้างวงจรธุรกิจสีเขียวที่ดีงาม

ในขณะที่จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นที่ต้องการของหลายคน แต่ผลที่ตามมาของการพัฒนาที่รุนแรงดังกล่าวคือสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน เห็นได้จากปัญหามลพิษที่เพิ่มขึ้น ความยากจนแผ่ขยายเป็นวงกว้าง และความขาดแคลนทรัพยากรอ่านต่อ ...

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

NXPUv
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!