ร่วมสร้างวงจรธุรกิจสีเขียวที่ดีงาม

ในขณะที่จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นที่ต้องการของหลายคน แต่ผลที่ตามมาของการพัฒนาที่รุนแรงดังกล่าวคือสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน เห็นได้จากปัญหามลพิษที่เพิ่มขึ้น ความยากจนแผ่ขยายเป็นวงกว้าง และความขาดแคลนทรัพยากร

อ่านต่อ…

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์