ประกันสังคมและทหารผ่านศึก

การรักษาความปลอดภัยทางสังคมและทหารผ่านศึก: สถานะและแนวโน้ม

รัฐบาลจะลดเงินสมทบประกันสังคม เดือน พ.ค.-ก.ค.

กระทรวงแรงงาน ระบุว่า รัฐบาลจะอุดหนุนเงินสวัสดิการแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอันเนื่องมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจการตัดสินใจลดเงินสมทบแรงงานเป็นหนึ่งใน 10 มาตรการที่คณะรัฐมนตรีเห็นพ้องต้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวถึงค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

สปส. เล็งตัดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ตัดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (SSF) เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เป็นเวลาสามเดือนนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอให้กระทรวงออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

แรงงานนอกระบบเฮ! ลดเงินสมทบช่วยผู้ประกันตน ม.40

คาดว่าในสัปดาห์หน้า คณะรัฐมนตรีจะรับรองข้อเสนอให้แรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือลดการจ่ายเงินสมทบลงร้อยละ 40 ของฐานเงินสมทบที่จ่ายในแต่ละทางเลือก เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยเป็นมาตรการเยียวยาโควิด-19ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่น.ส.นางอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 3.5 ล้านคนได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคมอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

ประเทศไทยเพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงานและลดภาษี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเผชิญกับโรคโควิด

เงินสมทบในระบบประกันสังคม จะลดลงจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 เป็นเวลา3 เดือนนับจากเดือนมกราคม ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัตินอกจากนี้ผลประโยชน์การว่างงานสำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด -19 จะเพิ่มขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นต์เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เป็นเวลาสูงสุด 200 วันซึ่งเพิ่มขึ้นจากขีดเดิม 150 วันอ่านต่อ ...

รัฐบาลลดการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเนื่องจากระบาดของโรคโควิด

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ลดการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างเข้ากองทุนสวัสดิการแรงงานนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหน่วยงานได้ตัดสินใจในการตัดเงินช่วยเหลือเป็นเวลาสามเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคมอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ประกันสังคมลดเงินสมทบรอบ 2 บรรเทาผลกระทบโควิด-19

คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) ขอลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้างเป็นครั้งที่สองตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่บอร์ด สปส. ขอลดเงินสมทบในช่วง 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ประกันสังคม เฮ! คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท

กระทรวงการคลังได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำงบประมาณที่เหลือ โดยการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนแก่พนักงานเกือบ 90,000 คนที่ลงทะเบียนภายใต้กองทุนประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19“สำนักงานประกันสังคม (SSO) ได้ส่งจดหมายไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มนี้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ” โดย ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติคำขอดังกล่าว”อ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

กระทรวงแรงงานเตรียมเพิ่มผลประโยชน์สำหรับผู้ว่างงาน

ในวันนี้ (31 มีนาคม) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติข้อเสนอของทางกระทรวงแรงงานในการเปลี่ยนระยะเวลาและอัตราผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อว่างงาน เนื่องจากเหตุอันไม่คาดคิด ตามกฎก่อนหน้านี้ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน สูงสุด 180 วันของการว่างงาน หากนายจ้างยืนยันว่าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือหรือถ้าหากการดำเนินธุรกิจตามปกติถูกขัดขวางโดยสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เปิดแพ็กเกจมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประกาศ เมื่อวันอังคาร (24 มีนาคม) ว่ารัฐบาลได้อนุมัติความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่ประกอบธุรกิจที่ทำงานอยู่ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

คณะกรรมการประกันสังคมเปิดมาตรการเยียวยา “ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน” รับผลกระทบ “โควิด”

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมมีมติที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่แรงงานที่ลงทะเบียนภายใต้ระบบประกันสังคม หากมีการตกงานหรือถูกระงับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมว่า มติดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ แรงงานที่ตกงานเพราะนายจ้างปิดกิจการจะได้รับเงินร้อยละ 50 ของเงินเดือน สูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน สูงสุด 180 วันอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

vnYGU
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!