แรงงานนอกระบบเฮ! ลดเงินสมทบช่วยผู้ประกันตน ม.40

คาดว่าในสัปดาห์หน้า คณะรัฐมนตรีจะรับรองข้อเสนอให้แรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือลดการจ่ายเงินสมทบลงร้อยละ 40 ของฐานเงินสมทบที่จ่ายในแต่ละทางเลือก เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยเป็นมาตรการเยียวยาโควิด-19ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่

น.ส.นางอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 3.5 ล้านคนได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม

อ่านต่อ…

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์