ประกันสังคมลดเงินสมทบรอบ 2 บรรเทาผลกระทบโควิด-19

คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) ขอลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้างเป็นครั้งที่สองตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่บอร์ด สปส. ขอลดเงินสมทบในช่วง 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนหน้า

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์