ข่าว

รัฐบาลจะลดเงินสมทบประกันสังคม เดือน พ.ค.-ก.ค.

กระทรวงแรงงาน ระบุว่า รัฐบาลจะอุดหนุนเงินสวัสดิการแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอันเนื่องมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจการตัดสินใจลดเงินสมทบแรงงานเป็นหนึ่งใน 10 มาตรการที่คณะรัฐมนตรีเห็นพ้องต้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวถึงค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ข้อเสนอยืดเวลารับเงินบำนาญ เข้าพิจารณา ครม.

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับข้อเสนอเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับเงินบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปี แทนที่จะเป็นอายุ 55 ปี แบบในปัจจุบันทางสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปใช้กับสมาชิกใหม่ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนร่วมในกองทุนเป็นเวลานานและใกล้จะเกษียณโดยได้มีการดำเนินการประชาพิจารณ์ทางออนไลน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

เงินอุดหนุนหนุน SMEs ก่อน 1 พ.ย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 5,000 ราย ได้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อช่วยในการรักษาพนักงาน ในวันแรกของการลงทะเบียนเมื่อวันพุธ ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 20 พ.ย. ตามที่กระทรวงฯกำหนด โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สามารถรักษาคนงานไว้ได้ ซึ่งครอบคลุมความช่วยเหลือสำหรับนายจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคม (SSF)โดยองค์กร SMEs คิดเป็น 50% ของพนักงานประจำผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

สปส. เล็งตัดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ตัดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (SSF) เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เป็นเวลาสามเดือนนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอให้กระทรวงออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

แรงงานนอกระบบเฮ! ลดเงินสมทบช่วยผู้ประกันตน ม.40

คาดว่าในสัปดาห์หน้า คณะรัฐมนตรีจะรับรองข้อเสนอให้แรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือลดการจ่ายเงินสมทบลงร้อยละ 40 ของฐานเงินสมทบที่จ่ายในแต่ละทางเลือก เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยเป็นมาตรการเยียวยาโควิด-19ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่น.ส.นางอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 3.5 ล้านคนได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคมอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

ลดเงินสมทบประกันสังคมช่วยเหลือแรงงาน

กระทรวงแรงงานจะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยลดจาก 3% เหลือ 0.5% ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงินของแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้คณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ตัดสินใจลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลง 0.5% ให้กับแรงงานประมาณ 11 ล้านคนที่ประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม (สปส.)อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ประกันสังคม เฮ! คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท

กระทรวงการคลังได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำงบประมาณที่เหลือ โดยการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนแก่พนักงานเกือบ 90,000 คนที่ลงทะเบียนภายใต้กองทุนประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19“สำนักงานประกันสังคม (SSO) ได้ส่งจดหมายไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มนี้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ” โดย ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติคำขอดังกล่าว”อ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

กองทุนประกันสังคมยืนยันสถานะยังคงแข็งแกร่ง

สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาสยบข่าวลือว่าไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Covid-19 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครที่ล้นหลามและตลาดหุ้นที่ตกต่ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนการให้คำมั่นหลังจากกองทุนประกันสังคมถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากการจ่ายเงินที่ล่าช้ามาก ความล่าช้าได้ก่อให้เกิดคำถามว่าประกันสังคมมีเงินจริงหรือไม่ เนื่องจากการลงทุนได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเงินของโลกที่เริ่มต้นจากการตกต่ำของราคาน้ำมัน และเลวร้ายลงจากการระบาดของไวรัสโคโรนาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

คณะกรรมการประกันสังคมเปิดมาตรการเยียวยา “ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน” รับผลกระทบ “โควิด”

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมมีมติที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่แรงงานที่ลงทะเบียนภายใต้ระบบประกันสังคม หากมีการตกงานหรือถูกระงับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมว่า มติดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ แรงงานที่ตกงานเพราะนายจ้างปิดกิจการจะได้รับเงินร้อยละ 50 ของเงินเดือน สูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน สูงสุด 180 วันอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

โรงพยาบาลเฮ! ประกันสังคม ขึ้นค่าบริการเหมาจ่าย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม กล่าววว่า สำนักงานประกันสังคม (SSO) เตรียมปรับเงินที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือ 16% เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลโดยนายสุทธิ กล่าวว่า การพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าบริการเหมาจ่ายได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พร้อมกล่าวเสริมว่า “การปรับขึ้นอัตราค่าบริการเหมาจ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเราเห็นผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการของเราควบคู่กับภาวะเงินเฟ้อทำให้ต้นทุนโดยรวมของเราเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องปรับค่าใช้จ่ายในการรักษาตามนั้น” อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

YYZkA
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!