การพัฒนาสังคม

ครอบครัว, เด็ก และเยาวชน

ไทยต้องทำมากกว่าปกป้อง ต้องลงทุนในเด็ก

Dr. Najat Maalla M’jid ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก กล่าวว่า รัฐบาลควรมองว่าการคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นการลงทุนและรับฟังเสียงของเด็ก ในการให้สัมภาษณ์กับบางกอกโพสต์ Dr. Najat กล่าวว่า แม้รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะจัดการกับความรุนแรงต่อเด็กผ่านยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติการ และกฎหมาย มีเพียงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เท่านั้นที่รับผิดชอบในการปกป้องเด็กและสิทธิของเด็ก“หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิเด็ก กระทรวงต่างๆ เช่น สาธารณสุข การศึกษา การเงิน และมหาดไทย ควรมีส่วนร่วมเพราะแต่ละหน่วยงานมีงานนี้ มันไม่ใช่งานเฉพาะสำหรับกระทรวงเดียว และ ไม่ได้มีไว้สำหรับภาคส่วนเดียวเท่านั้น” Dr. Najat กล่าวอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ปฏิสัมพันธ์กับลูก ๆ เพื่อพัฒนาการที่ดี

ห้าปีแรกของชีวิตเป็นองค์ประกอบสำคัญของพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และความรู้ความเข้าใจของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของตนได้รับการสนับสนุนทั้งหมดที่เขาหรือเธอต้องการเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมานายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเด็กคืออนาคตของชาติ เด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีมีความสามารถในการคิดและให้เหตุผล”อ่านต่อ ...

ทำไมเยาวชนไทยจึงลังเลใจต่อการรับวัคซีน​

นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ความรู้สึกต่อต้านการฉีดวัคซีนเริ่มมีเพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ประเทศไทยได้เริ่มฉีดวัคซีน mRNA ที่พัฒนาโดย Pfizer-BioNTech ให้แก่นักเรียนอายุ 12 ถึง 17 ปี  นักเรียนประมาณ 3.6 ล้านคน จากนักเรียนที่มีสิทธิ์จำนวน 5 ล้านคนทั่วประเทศ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาไม่กี่วัน ชาวเน็ตเริ่มเห็นกระแสการสนทนาทางออนไลน์ที่แสดงความลังเลใจต่อการฉีดวัคซีนของกลุ่มเยาวชนอ่านเพิ่มเติม ...

วิชุตา​ ธีรธนบดี

การเปลี่ยนแปลงด้านบทบาท เศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่ลดลง

ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจ และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงในสังคมเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงปัจจุบันในประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่น้อยกว่า 600,000 คนต่อปี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลกอัตราการเจริญพันธุ์รวมทั่วโลก (TFR) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 ในประเทศไทยค่าเฉลี่ย TFR อยู่ที่ 1.51 เท่านั้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทย - ประเทศขนาดใหญ่ประเทศแรกที่มีปัญหาการเจริญพันธุ์ แต่เงินทุนไม่พร้อมพอดูแลสุขภาพผู้สููงวัย

เศรษฐกิจไทยจะต้องเริ่มปรับตัว เพื่อรับมือกับผู้สูงวัยมากขึ้น และผู้ใหญ่วัยทำงานน้อยลง ในขณะที่ยังคงเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจน นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงผู้อพยพเข้ามาในประเทศมากขึ้น และอาจขึ้นการเก็บภาษี อย่างไรก็ตามเวลากำลังจะหมดลงและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าสิ่งต่างๆอาจเริ่มดูเหมือน ‘มืดมน’ หากไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขวิกฤตภาวะเจริญพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศอ่านต่อ ...

โรคอ้วนและแคระแกรนของเด็กไทยมีอัตราสูงขึ้น

กรมอนามัยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนและภาวะเตี้ยในเด็กไทย โดยกล่าวว่า ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาภายหลังการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพที่เด็กไทยกำลังเผชิญอยู่กลายเป็นปัญหาร้ายแรงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การล่วงละเมิดต่อสตรียังคงแพร่หลาย

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น ‘วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Women)’ เพื่อรำลึกถึงการฆาตกรรมพี่สาวน้องสาวของครอบครัวมิราบัล นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวโดมินิกัน 3 คนที่ต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการของราฟาเอล ทรูจิลโลในปี พ.ศ.2503 ซึ่งวันนี้นับเป็นวันที่ 20 ในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าว ดังนั้นจึงควรทบทวนสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยในปัจจุบันอ่านต่อ ...

สสส.เผยผลการศึกษาพบอินเทอร์เน็ตขับเคลื่อนเด็กสู่ความรุนแรง

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์อยู่กับโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงและการติดเกมผลการศึกษาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าเยาวชนไทยใช้เวลากับอุปกรณ์ต่างๆ มากกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

ถึงเวลาให้การคุ้มครองเด็กแล้ว

ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พบรายงานความรุนแรงต่อเด็กมากมาย โดยหลายกรณีมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ ผู้ที่กระทำความรุนแรง คือ คนใกล้ชิดกับเด็ก ตามสถิติของสายด่วน 1300 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงกันยายน พ.ศ.2562 รายงานว่ามีความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนเฉลี่ย 5 รายต่อวัน โดยมี 3 กรณีต่อวันที่ระบุว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กพบบ่อยที่สุด คือ ความรุนแรงทางร่างกายที่กระทำโดยพ่อหรือแม่ของตนเองอ่านต่อ ...

การล่วงละเมิดเพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของไวรัส

ตามรายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ Covid-19 นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในประเทศตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนที่แล้วมีจำนวน 474 คนอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

eUkXW
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!