การล่วงละเมิดเพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของไวรัส

ตามรายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ Covid-19

 นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในประเทศตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนที่แล้วมีจำนวน 474 คน

อ่านต่อ…

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์