ไทย – ประเทศขนาดใหญ่ประเทศแรกที่มีปัญหาการเจริญพันธุ์ แต่เงินทุนไม่พร้อมพอดูแลสุขภาพผู้สููงวัย

เศรษฐกิจไทยจะต้องเริ่มปรับตัว เพื่อรับมือกับผู้สูงวัยมากขึ้น และผู้ใหญ่วัยทำงานน้อยลง ในขณะที่ยังคงเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจน นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงผู้อพยพเข้ามาในประเทศมากขึ้น และอาจขึ้นการเก็บภาษี อย่างไรก็ตามเวลากำลังจะหมดลงและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าสิ่งต่างๆอาจเริ่มดูเหมือน ‘มืดมน’ หากไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขวิกฤตภาวะเจริญพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศ

อ่านต่อ…