ข่าว

ครม.อนุมัติเลื่อน PDPA ออกไปอีกปี

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ออกไปอีกปี พร้อมคำอธิบายว่าประเทศกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องของกฎหมายยังไม่ได้รับการยุติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งต่อคำขอเลื่อนดังกล่าวไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และมีการตกลงกันตามร่างพระราชกฤษฎีกาให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ออกไปอ่านต่อ ...

สุจิตร ลีสงวนสุข

ครม.สั่งเลื่อนบังคับใช้ "พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ออกไปอีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมีเวลาเตรียมความพร้อมในการดำเนินการภายในและบรรเทาภาระทางการเงินที่พวกเขาต้องแบกรับในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาในวันอังคารที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปอีก 1 ปีอ่านต่อ ...

คมสัน ต่อเติมวาสนา

เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล (PDPA) ออกไปอีก 1 ปี ในวาระพิจาณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จะถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ปีอ่านต่อ ...

สุจิตร ลีสงวนสุข

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

จากข้อมูลของ FRANK Legal & Tax บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยระบุว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคมปีนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลPDPA เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกฎการป้องกันข้อมูลที่ผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากบุคคลในประเทศไทยอ่านต่อ ...

รัฐบาลอาเซียนต้องการกฎหมายจำกัดสิทธิข้อมูล

อันตรายจากบริษัทที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากได้รับการถกเถียงกันอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาที่แท้จริงข้อมูลได้รับการถูกยกให้เป็นสกุลเงินใหม่ในโลก เป็นเวลาหลายปีที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขา “ จ่ายเงิน” สำหรับบริการออนไลน์“ ฟรี” เช่น Facebook และ Google พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่านต่อ ...

Jillian Louis

ประเทศไทยเตรียมใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเทศไทยได้เข้าร่วมสิงคโปร์และมาเลเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจำลองตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปจะมีผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563ในบรรดาบทบัญญัติอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังกำหนดให้องค์กรต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงข้อมูลของตนได้ตลอดเวลาอ่านต่อ ...

Aaron Tan

ข้อมูลของเราไม่ปลอดภัยในประเทศไทย

ภูมิภาคอาเซียนต่างกำลังประสบปัญหาในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และประเทศไทยได้อันดับรั้งท้ายประเทศต่างๆในภูมิภาค ตามการศึกษาความเป็นส่วนตัว และการเฝ้าระวังใน 47 ประเทศทั่วโลก โดย Comparitech เว็บไซต์เทคโนโลยีของอังกฤษระบุว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่เลวร้ายที่สุดอันดับที่ 4 ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมือง โดย 3 อันดับแรก คือ ประเทศจีน (แย่ที่สุด), รัสเซีย (แย่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ) และอินเดีย (แย่ที่สุดเป็นอันดับ 3)อ่านต่อ ...

Sheith Khidhir

กระทรวงดิจิทัลฯสั่งร้านกาแฟเก็บข้อมูลคนใช้ Wi-Fi ของลูกค้า

กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม มีความต้องการให้ร้านกาแฟทั้งหมดต้องเก็บรักษาข้อมูลประวัติการเชื่อมต่อผ่าน WiFi ของร้าน ซึ่งสร้างภาระให้กับเจ้าของร้าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ระบุว่ามาตรการนี้จะสร้างภาระทางการเงินให้กับพวกเขา รวมถึงค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิ่มการใช้จ่ายในเทคโนโลยีการปกป้องข้อมูล

บริษัท เดลล์อีเอ็มซีกล่าวว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ฉบับใหม่ของประเทศไทยจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลในปี 2562 ซึ่งองค์กรในเอเชีย-แปซิฟิก และญี่ปุ่นได้พิสูจน์แล้วว่าการสูญเสียข้อมูลนั้นมีราคาแพงมาก ตามที่บริษัท ไอทีระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วการหยุดทำงาน 20 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ต้นทุนทางธุรกิจจะมีมูลค่า $494,869 ในขณะที่บริษัท ที่สูญเสียข้อมูลจำนวน 2.04 เทราไบต์ โดยเฉลี่ยแล้วค่าเสียหายจะอยู่ที่ $939,703อ่านต่อ.. ...

สุจิตร ลีสงวนสุข

ภาพรวมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

กฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลในเอเชียยังคงอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นและการปรับปรุง ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความคืบหน้ามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการในการร่างพระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแรกของประเทศ ร่างพระราชบัญญัตินี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

N3yBJ
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!