ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินโยบายและการบริหารจัดการ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือหนึ่งของการเลือกตั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อหนึ่งที่ฝ่ายต่าง ๆ กำลังแข่งขันกันเพื่อชิงการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนหน้า เกือบทุกพรรคได้ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปกป้องผู้คนจากอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่สะอาดและยั่งยืนแม้ว่ามีการรณรงค์อย่างแข็งขันเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะบ่งบอกถึงเจตจำนงทางการเมืองที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม แต่ทว่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมีความกังวลว่านโยบายจำนวนมากจะขาดการคุ้มครองสิทธิพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พื้นที่เดินเรือ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ครม.เห็นชอบคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้ (วันอังคาร) ให้ประกาศพื้นที่เฉพาะในตำบลปากคลอง ชุมโข บางซ่อน และสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้ามการก่อสร้าง ตกปลา และขุดลอกทรายโดยเด็ดขาดอ่านเพิ่มเติม ...

รัฐบาล 'ชะลอ' โครงการจะนะ

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่เป็นข้อพิพาทในจังหวัดสงขลา ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านโครงการเรียกร้องตั้งแต่วันพุธ จนกระทั่งการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่ “เป็นกลาง” เสร็จสิ้น ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากผู้ชุมนุมผู้นำการประท้วงรายหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาลพยายามซื้อเวลาให้เพียงพอเพื่อจัดการกับการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในขณะที่อีกคนบอกเป็นนัยว่าการประท้วงจะบานปลายหลังจากการตัดสินใจของรัฐบาลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ชาวบ้านค้านรายงานอีไอเอโครงการผันน้ำยวม

ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่คัดค้านโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมไปยังเขื่อนภูมิพลเตรียมยื่นหนังสือประท้วงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการขาดความโปร่งใสและโครงการจะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตของพวกเขานายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เปิดเผยว่า เขารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการอนุมัติ EIA ที่ยังเป็นประเด็นขัดแย้งอยู่อ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

ผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมจะนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในจังหวัดสงขลา แม้ว่าจะกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม (EHIA) รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ) เพื่อหาทางประนีประนอมนิคมอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้ง  ซึ่งทางศอ.บต. จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการในลำดับต่อไปอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

โครงการกำแพงกั้นคลื่นจะถูกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น เพื่อต่อสู้กับการกัดเซาะชายฝั่ง

คณะกรรมการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้อนุมัตินโยบายที่กำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการกำแพงกั้นคลื่น (seawall) ปฏิบัติตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อขออนุญาตพัฒนาในวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ซึ่งมีพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณเป็นประธานประกาศว่าแนวชายฝั่งในประเทศไทย 3,148 กิโลเมตรจะเป็น “เขตป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง” และห้ามมิให้มีการสร้างกำแพงกั้นคลื่น เว้นแต่นักพัฒนาจะทำตามรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ปลดล็อกรายงานตรวจสอบแทนที่ EIA เขื่อนกันคลื่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจะใช้ “รายการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น” เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรายการตรวจสอบจะได้รับการออกแบบในลักษณะที่แสดงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นโครงการต้องระบุในการวางแผนโครงการ โดยทางกระทรวงฯระบุว่ารายการตรวจสอบนี้จะเข้ามาแทนที่ข้อกำหนดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับกำแพงกันคลื่นอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

การอนุรักษ์พะยูน และหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง

การเสียชีวิตของพะยูนน้อยมาเรียมจากการกินเศษขยะพลาสติกบรเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง ทำให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์พะยูน โครงการอนุรักษ์พะยูน และชาวบ้านพยายามหาแนวทางปกป้องพะยูน และแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทยอ่านต่อ ...

สุภาวดี วังศรี

การเสียชีวิตของพยูนน้อยมาเรียมทำให้ทส.เดินหน้าร่างแผนพะยูนแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะจัดประชุมพิเศษในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับ “แผนพะยูนแห่งชาติ” หลังจากการตายของมาเรียมพะยูนน้อยที่เสียชีวิตด้วยถุงพลาสติกชิ้นหนึ่งในท้องของเธออ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

อาเซียนเริ่มดำเนินการในความร่วมมือ เพื่อต่อสู้กับภัยการค้าสัตว์ป่า

ภูมิภาคต้องการแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อจัดการกับการค้าสัตว์ป่า ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำในสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงเทพฯ รับรอง “แถลงการณ์เชียงใหม่ของรัฐมนตรีอาเซียนในฐานะผู้รับผิดชอบ CITES และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า”อ่านต่อ ...

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

A8j52
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!