ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม UNLEASH SDG 2018

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNLEASH ในปี 2018 จะเรียกประชุมผู้นำด้านการข้ามภาคส่วน 1,000 แห่งที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีจากทั่วโลกเพื่อออกแบบและใช้งานโซลูชันที่ปรับขนาดได้สำหรับ SDGs ไอเดียของผู้ชนะในตอนท้ายของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิค pro-bono และมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่