ข่าว

ธปท. ยืนยันอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน 'เหมาะสม'

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันของประเทศไทยค่อนข้างเหมาะสมกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของประเทศ ในการตอบสนองต่อการอภิปรายในปัจจุบันซึ่งได้เห็นผู้นำธุรกิจและนักวิเคราะห์บางคนบ่นว่าอัตราดอกเบี้ย น่าจะลดลงอีกเพราะอัตราเงินเฟ้อได้ชะลอตัวลงแล้วในระหว่างการแถลงข่าว ดร.ปิติ  ดิษยทัต เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เปราะบางดร.ปิติ อธิบายว่า การยุบตัวของเงินเฟ้อเกิดจากมาตรการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ความต้องการที่แท้จริงในตลาดภายในประเทศและประสิทธิภาพการส่งออกยังคงอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ผลสำรวจเผย ปัญหาเศรษฐกิจเป็นภาระหนักที่สุดในปี 2566

คนส่วนใหญ่รู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2566 แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนเหล่านั้นจะค่อนข้างพอใจกับปีก็ตาม ข้อมูลตามผลการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ นิด้าโพลล์การสำรวจความคิดเห็นนี้จัดทำขึ้นในวันที่ 12-20 ธันวาคม โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับประชาชน 1,310 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างๆ ในทุกภูมิภาคในด้านความสุข ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (42.75%) กล่าวว่าพวกเขาค่อนข้างพอใจกับปีที่ได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวและมีงานทำโดยไม่มีปัญหาสุขภาพหรือหนี้สินอย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 27.86 % ระบุว่า พวกเขาไม่พอใจเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาเกษตรตกต่ำ ราคาสินค้าสูง ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ และความไม่แน่นอนทางการเมืองอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นและการส่งออกที่ฟื้นตัว จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันศุกร์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาครัฐที่สูงขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชน อาจช่วยกระตุ้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2567 เป็นร้อยละ 2.7 ถึง 3.7 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สภาพัฒน์คาดว่าการใช้จ่ายภาครัฐจะเพิ่มขึ้น หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 มีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนก็มีแนวโน้มขยายตัวตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวสภาพัฒน์คาดการณ์ว่าภาคการส่งออกในปี พ.ศ.2567 จะขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี อันเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรีที่จะมีการเจรจากับคู่ค้าในปีหน้ามากขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในเดือนพฤศจิกายน การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดคู่ค้าที่สำคัญ การขนส่งสินค้าในเดือนนี้เพิ่มขึ้น 4.9% มูลค่า 23.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การนำเข้าขยายตัว 10.1% มูลค่า 25.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การส่งออกที่เติบโตติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวอ่านต่อ ...

หมอกควัน PM2.5 กระทบเศรษฐกิจไทย ธนาคารโลกกล่าว

ตามข้อมูลของธนาคารโลก ระบุว่า มลพิษทางอากาศ PM2.5 ทำให้ประเทศไทยสูญเสีย GDP ต่อปีถึง 6% รายงาน “ตามติดเศรษฐกิจประเทศไทย” (ธันวาคม 2566) ระบุว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจมาจากค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5 แม้ว่าประเทศไทยจะตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทะเยอทะยาน นั่นคือความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2508 แต่ความก้าวหน้ายังตามหลังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น กัมพูชาและเวียดนามธนาคารโลกแนะนำให้ประเทศไทยกำหนดต้นทุนที่สูงขึ้นในการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อไม่ให้บริษัทและครัวเรือนใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทยเผชิญกับการเติบโตต่ำใน 20 ปี

ธนาคารโลกคาดว่าศักยภาพการเติบโตของประเทศไทยจะต่ำที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 20 ปีข้างหน้า เนื่องจากประชากรของประเทศสูงวัยและการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3% ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในภูมิภาคโดยไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจระดับการเติบโตที่ต่ำมีสาเหตุมาจากสังคมสูงวัย การลงทุนภาคเอกชนที่ผ่อนคลาย และผลิตภาพแรงงานลดลง นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) กล่าวในการสัมมนาของธนาคารเพื่อเปิดตัวรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยเมื่อวันพฤหัสบดีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ติดอันดับ 5 อุตสาหกรรมที่เติบโตสูงสุดในปี พ.ศ.2566

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า ในปีนี้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญใน 5 อุตสาหกรรม ขณะที่อีก 3 อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการหดตัวอย่างมาก นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า 5 อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่▪︎ การท่องเที่ยว (เติบโต 64% ต่อปี) ได้แก่ ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สปา และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ▪︎ อสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น 36%) รวมถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์▪︎ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เพิ่มขึ้น 33%) ได้แก่ ยาสมุนไพร น้ำหอม และเครื่องเทศ▪︎ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มขึ้น 25%)▪︎ อีคอมเมิร์ซ (เพิ่มขึ้น 19%)อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลง ตามการเติบโตที่ลดลง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงเนื่องจากกระแสลมทั่วโลก โดยการเติบโตลดลงเหลือ 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ.2566 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ตามรายงานติดตามเศรษฐกิจประเทศไทยรายครึ่งปีล่าสุดของธนาคารโลกการเติบโตในปี พ.ศ.2566 ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของการส่งออกสินค้าและการรวมบัญชีทางการคลังที่กำลังดำเนินอยู่ เศรษฐกิจคาดว่าจะขยายตัวในระดับปานกลางมากขึ้น 3.1% ในปี พ.ศ.2568อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะชะลอตัวลงที่ 1.1% ในปี พ.ศ.2567 เนื่องจากราคาพลังงานที่ตกต่ำ อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาอาหารจะเพิ่มขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

หนี้โต ตามรัฐบาลกำหนดแผนงบประมาณ 5 ปี

รัฐบาลได้อนุมัติแผนการเงินระยะกลางสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 โดยมีประมาณการการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.3% ต่อปี แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่กระทรวงการคลังในกรุงเทพฯ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแผนที่ได้รับอนุมัติมีเป้าหมายที่จะดำเนินงบประมาณรายจ่ายที่ขาดดุลอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2572 เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แผนดังกล่าว คาดการณ์การเติบโตของ GDP ในอัตราเฉลี่ย 5.3% ต่อปี หรือจาก 19 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ.2567 เป็น 24.6 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ.2572อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อการเติบโตในระยะยาว

ตามรายงานของ SCB Economic Intelligence Center (SCB EIC) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปตามแรงผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า แต่การที่เศรษฐกิจจะยังแข็งแกร่งในระยะยาวนั้น ยังคงสั่นคลอน ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) แสดงความกังวล เนื่องจาก SCB EIC คาดการณ์การเติบโตของประเทศไทยในปี พ.ศ.2567 อยู่ที่ 3.0% เพิ่มขึ้นจาก 2.6% ในปีนี้รายงานของ EIC ระบุว่าการเติบโตดังกล่าว ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของการส่งออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการส่งออก แนวโน้มการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

a7HZe
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!