ข่าว

สิทธิแรงงานลดลงในช่วง COVID-19

กระทรวงแรงงานของประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อห้ามมิให้มีการนัดหยุดงานในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ข้อพิพาทแรงงานต่างๆ จะถูกโอนไปยังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยคำสั่งมีผลตั้งแต่ 6 พฤษภาคมเป็นต้นไป ในสถานการณ์ปกติกฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้มีการนัดหยุดงาน ในข้อพิพาทที่หาข้อสรุปไม่ได้ยกเว้นในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รัฐบาลสามารถแทรกแซงได้ก็ต่อเมื่อประเทศอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกหรือคำสั่งฉุกเฉิน หรือเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดว่าข้อพิพาทแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนอ่านต่อ ...

ไทยต้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน หากต้องการเลี่ยงหลีกมาตรการลงโทษจากสหรัฐฯ

นอกเหนือจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ภาคการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบอย่างมากอีกครั้ง เมื่อสหรัฐตัดสินใจลดสิทธิการค้าปลอดภาษีของไทย เนื่องจากไทยไม่สามารถให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานที่ดีได้นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา การระงับสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสูญเสียเม็ดเงินไปแล้วกว่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 3.93 หมื่นล้านบาทอ่านต่อ ...

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และ ราตรี ประสมทรัพย์

เครือซีพีให้คำมั่นว่าจะปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงาน หลังไทยถูกกดดันจากสหรัฐฯ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP Foods) ได้ให้คำมั่นว่าจะบรรลุการพัฒนาด้านสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนทั่วทั้งเครือบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทานโดยทางบริษัทฯ กล่าวว่า มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ดีภายใต้กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนเนื่องจากได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

นักวิชาการเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เพื่อตอบสนองต่อการระงับ GSP

นักวิชาการ กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่มีการคุ้มครองสิทธิของแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศที่เพียงพอ และแม้ว่าจะมีการปรับปรุงบ้าง แต่กฎหมาย และข้อบังคับที่มีอยู่ยังคงจำกัดสิทธิของพวกแรงงานอยู่โดยความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการเกิดขึ้นหลังจากผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจระงับสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าไทยล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิแรงงานอ่านต่อ ...

วิชิต ใจตรง

รัฐบาลถูกกระตุ้นให้ยกเลิกกฎหมายแรงงานที่ผ่อนคลาย

ผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลติดตามความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการเอารัดเอาเปรียบ ตามความสำเร็จในการพัฒนาสถานะของประเทศไทยในประเด็นนี้อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

หน่วยงานของสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยเพิ่มความพยายามในหยุดประมงผิดกฎหมาย

หน่วยงานที่สำคัญของสหประชาชาติกำลังเรียกร้องให้ผู้ทำประมงรายใหญ่ของประเทศเข้าร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)เนื่องจากนักเคลื่อนไหวเตือนว่ามีเรือบางส่วนของไทยได้จดทะเบียนในต่างประเทศ เพื่อเลี่ยงกฎหมายใหม่ของประเทศอ่านต่อ ...

มูลนิธิ LPN จัดอบรมส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยมีนายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งได้จัดทำโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานไทยอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

แรงงานเดินขบวนหน้าทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันอาทิตย์ (8 ต.ค) ที่ผ่านมา กลุ่มแรงงานราว 1000 คน ร่วมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติสัญญาจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม และการทำงานที่ไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตทั้งในภาครัฐและเอกชน กลุ่มแรงงานนำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน และนายชาลี ลอยสูง จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติต่อแรงงานในวัน “World Day for Decent Work 2018” อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

'การแพร่ระบาด'ของแรงงานที่ถูกบังคับ

เมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิแรงงานกล่าวว่าแรงงานในประเทศไทยยังคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการกลายเป็นเหยื่อของการถูกบังคับใช้แรงงานขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ เพื่อคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมมากขึ้นในขณะที่แรงงานข้ามชาติในภาคการประมง และภาคการเกษตรเป็นกลุ่มแรงงานที่เสี่ยงมากที่สุดฟรีแลนซ์ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจยังต้องเผชิญกับสภาพการทำงานโดยไม่ต้องจ่ายเงิน  ช่วงเวลาพักผ่อนหรือการคุ้มครองสิทธิอ่านต่อ ...

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

นักเคลื่อนไหวสิทธิแรงงานกดดันสิทธิประโยชน์หลังเกษียณที่ดีขึ้นแก่แรงงานในไทย

เนื่องในโอกาสวันแรงงานวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี นักเคลื่อนไหวสิทธิแรงงานกำลังกดดันให้มีการปรับปรุงสวัสดิการและการบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้น แก่แรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ วันสำคัญนี้ทำให้แรงงานและนักเคลื่อนไหวมีโอกาสที่จะได้ยินเสียงของพวกเขาอ่านต่อ ...

จุฬารัตน์ แสงปัสสา และ รชานนท์ จรูญศักดิ์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

kcjZ2
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!