บางกอกโพสต์

อายุเกษียณของไทยอาจเพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยอย่างจริงจังในการเพิ่มอายุเกษียณเกินกว่า 55 ปี เพื่อรองรับ “สังคมสูงวัย” และจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องในประเทศ กระทรวงแรงงานมีความสนใจที่จะกำหนดอายุเกษียณใหม่ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจส.อ.ท. อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งผู้ทำงานอาวุโส เพื่อนำเสนอให้กระทรวงแรงงานออกแบบแผนการให้การดูแลผู้สูงอายุที่ดีขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

EECi พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมระดับชาติ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำกับดูแลความคืบหน้าของโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจ นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ EECi ซึ่งการเยือนครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้พบกับคณะกรรมการที่สำนักงานใหญ่ EECi ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขาวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ความพยายามร่วมกันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค่าไฟฟ้าในครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายนเนื่องจากอุณหภูมิในประเทศไทยพุ่งสูงถึง 44.6 องศาเซลเซียส ตามด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งธุรกิจและรัฐบาลต่างคำนึงถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์การสหประชาชาติได้ออกคำเตือน เกี่ยวกับการมาถึงของยุค “ภาวะโลกเดือด” เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ดำเนินการ เพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและการครองชีพในครัวเรือนรัฐบาลและบริษัทบางแห่งเริ่มดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหานี้ เช่น การผลักดันแบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) หรือการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ แต่ความพยายามเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่าน้อยเกินไป สายเกินไปเนื่องจากระดับของภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ พร้อมเสริมว่ากรมฯใหม่จะปรับโครงสร้างเพื่อตอบสนองความท้าทายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหม่ถ้อยแถลงล่าสุดของ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส (António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับ “ภาวะโลกเดือด (global boiling)” โดยนายวราวุธ กล่าวว่า หน่วยงานใหม่นี้มีความสำคัญต่อความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกูแตร์เรสได้กล่าวว่า อุณหภูมิพื้นผิวโลกและมหาสมุทรพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้ว และยุค “ภาวะโลกเดือด” ได้มาถึงแล้วอ่านต่อ ...

อภิญญา วิภาตะโยธิน

'เร่ง' แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่เขตทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยต่อสู้กับวิกฤตพลังงานที่กำลังขยายตัวของไทยดร.คุรุจิต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวสุนทรพจน์ใน​​สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การอ้างสิทธิในไหล่ทวีปในอ่าวไทยระหว่างไทย – กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศดร.คุรุจิต กล่าวว่า จำเป็นต้องแก้ไขความขัดแย้งเพราะจะช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ที่มีการแข่งขันนี้อาจกลายเป็นแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่ทางตอนบนของอ่าวไทย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งก๊าซบงกชและเอราวัณอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

แผน 9 พันล้าน พัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะเสนอแผนการพัฒนาเส้นทางการเดินทางทางน้ำในคลองที่มีอยู่เดิมและแผนใหม่ เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางเรือโดยสาร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการ สนข. เปิดเผยว่า สนข. ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเดินเรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี พ.ศ.2575 เพื่อขยายเส้นทางเดินเรือจากทั้งหมด 131.2 กิโลเมตร เป็น 196.6 กิโลเมตรโดยแผนดังกล่าวจะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาและคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 9.32 พันล้านบาท โดยจากตัวเลขดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณ 1,320 ล้านบาทในการพัฒนาท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเส้นทางน้ำที่มีอยู่ 65.4 กิโลเมตร ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา คลองผดุงกรุงเกษม และคลองประเวศบุรีรมย์อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การแก้ปัญหาน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์น้ำเป็นเวลานานผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฤดูแล้งจะยาวนานขึ้นและแห้งแล้งขึ้น ในขณะที่ฤดูฝนจะสั้นลงแต่มีฝนตกชุกมากขึ้น รูปแบบของภัยแล้งและน้ำท่วมที่ผันผวนนี้ยากต่อการคาดเดาและก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย การจัดการน้ำในประเทศไทยมีความซับซ้อนและน่ากังวล เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางปัจจัยขัดแย้งกันเอง เช่น การขาดแคลนน้ำที่เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่างๆ อุทกภัยร้ายแรง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตลอดจนน้ำในเมืองที่ล้าสมัย ระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ความกดดันและปัญหาเหล่านี้ก็ยากที่จะรับมืออ่านต่อ ...

รัฐบาลส่งเสริมการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รัฐบาลกำลังส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องในแคมเปญใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายอย่างน้อย 18 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้แคทเปน “Discover the New You!” โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามกว่า 130 ราย รวมถึงโรงแรม รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ สปา โรงพยาบาล และคลินิกอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

บีโอไอหนุนสตาร์ทอัพไทย สร้างนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนสตาร์ทอัพท้องถิ่นให้เสนอแนวคิดธุรกิจใหม่ โดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจใหม่บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีชั้นสูง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคหลายประเภท ตั้งแต่ยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ ไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารในอนาคต” อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายแผนคาร์บอนเครดิต

กระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของความพยายามขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการขยะในครัวเรือนและลดการปล่อยคาร์บอน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศความสำเร็จของ “มหาดไทยประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน MOI’s Success on Food Waste Management for Climate Action and a Commitment to Sustainable Thailand” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ผ่านโครงการจัดการขยะในครัวเรือน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

jRSbx
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!