เดอะ เนชั่น

จะมีการชี้แจง ‘เงินดิจิทัลวอลเล็ต’ ในสัปดาห์หน้า

จะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต มูลค่า 10,000 บาทในสัปดาห์หน้า ตามคำมั่นของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนแหล่งข่าวจากรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพิจารณารายละเอียดโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมดนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้หารือรายละเอียดกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแหล่งเงินทุนเบื้องต้น รวมถึงการเปลี่ยนคำจำกัดความของโครงการจากนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศไปสู่การสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลเร่งผลักดันอัตราการเกิดต่ำเป็นวาระแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า อัตราการเกิดที่ต่ำมากขึ้นของประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการดูแลสุขภาพในเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 4 โดย สช. กล่าวว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลจะเพิ่มข้อกังวลนี้เข้าเป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการทันที โดยระบุว่าในปี พ.ศ.2564 เพียงปีเดียว ประเทศไทยมีการเกิด 544,570 ราย เทียบกับการเสียชีวิต 563,650 ราย โดยมีการเกิดน้อยลง 19,080 ราย สช. คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2583 จำนวนเด็กอายุ 1-6 ปีจะลดลงเหลือ 3.1 ล้านคน จาก 4.3 ล้านคนในปีนี้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เตรียมขยายและอัปเกรด Traffy Fondue เพื่อปรับปรุงรัฐบาลดิจิทัล

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า หน่วยงานภาครัฐควรใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลโดยกล่าวในระหว่างพิธีที่สำนักงานใหญ่กระทรวงในกรุงเทพฯ เพื่อมอบใบรับรองให้กับหน่วยงานของรัฐ 190 แห่งที่ใช้ Traffy Fondue ในการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนแจ้งมานอกจากนี้ยังได้ขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่แนะนำ Traffy Fondue และกล่าวเสริมว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

โอกาสของไทยในกลุ่ม BRICSs

การเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร BRICs จะนำโอกาสทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ มีอำนาจต่อรองที่เข้มแข็งในข้อตกลงทางการค้า ตามคำกล่าวของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยการค้ากับจีนดำเนินไปอย่างกว้างขวางในอดีตสมัยที่เศรษฐกิจจีนครอบงำ และเสริมว่าสิ่งนี้ลดลงหลังจากที่ไทยปรับแนวกับสหรัฐฯ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะนี้อิทธิพลระดับโลกของจีนได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ลดการพึ่งพาสหรัฐฯ แต่ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์อันยาวนานของสหรัฐฯอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลใหม่จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันศุกร์ (25 ส.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้ทำเงินรายใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งนับเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งแรกของเขาในฐานะผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทย“พรรคเพื่อไทยมองว่าการท่องเที่ยวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในระยะสั้น” นายเศรษฐากล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตนายเศรษฐา ชนะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในการประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวันอังคาร และรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รับรองการแต่งตั้งในระหว่างพิธีที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่พรรคฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

บิ๊กดาต้ากับการจัดการด้านสุขภาพ จะส่งมอบยาที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคน

ประเทศไทยจะมีระบบข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ภายในไม่กี่ปีนี้ กล่าวโดยนาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์คำแถลงดังกล่าวมีขึ้น เนื่องจากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ Big Data Institute (BDI) ของประเทศ ได้สาธิตความก้าวหน้าล่าสุดในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมหาศาลจากโรงพยาบาลของรัฐเกือบทั้งหมดผ่านระบบ Health Link ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพระดับชาติอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

แผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกอ.) ได้ร่างแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร กล่าวว่า สกอ. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่างแผนฯฉบับใหม่ พร้อมเสริมว่า แผนเดิม ซึ่งครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2560-2565 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตรได้รับมอบหมายให้ร่างแผนใหม่ฉบับนี้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

เขตการค้าเสรีไทย-พันธมิตรแปซิฟิก ส่งผลดีต่อ GDP และการค้า

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement; FTA) กับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance; PA) ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยเพิ่มขึ้น 0.04% และการค้าเพิ่มขึ้น 16.75% ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของไทยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของ GDP ที่ 0.04% มีมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16.75%หรือประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.70% มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.67 มูลค่า 840 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพันธมิตรแปซิฟิกจะยังคงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะแร่ธาตุและสัตว์ทะเลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ภาวะเศรษฐกิจจีนที่ตกต่ำ กระทบการส่งออกของไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของจีนมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยที่ลดลงอยู่ในปัจจุบัน และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาในปีนี้เศรษฐกิจของจีนขยายตัวช้ากว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ โดยแม้ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากในปีนี้ แต่สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดจีนเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวไทยก่อนวิกฤตโควิดปี พ.ศ.2563 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายปี พ.ศ.2566 ของไทยคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะไม่ลดลงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงานจะผลักดันให้รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แผนบูรณาการแผนพลังงานแห่งชาตินางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังเตรียมเสนอแผนน้ำมัน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานในอีก 5 ปีข้างหน้า และจัดทำแผนงานให้กับภาครัฐโดยแผนระดับชาติ  มีองค์ประกอบที่แยกจากกัน 5 องค์ประกอบ ได้แก่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการจัดการก๊าซธรรมชาติแผนการจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

nj8gb
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!