การต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของแม่น้ำโขง

ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ ตามรายงานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลกประจำปีของ FAO ได้จัดอันดับให้ลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 15% ของประมงน้ำจืดประจำปีทั่วโลก ในขณะเดียวกันนักวิจัยของ WWF คาดการณ์ว่าการมีส่วนร่วมนั้นคิดเป็นหนึ่งในสี่ของการจับปลาน้ำจืดของโลก การประมงน้ำจืดขนาดใหญ่นี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารของประชากรหลายสิบล้านคนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาลาว ไทย และเวียดนาม และถูกขับเคลื่อนโดยวัฏจักรการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำโขง

อ่านต่อ…