คลังเสนอมาตรการจูงใจสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการจูงใจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องจากประเทศไทยคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัย” ภายในปี พ.ศ.2574

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สิ่งที่ต้องพิจารณาเช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือของรัฐให้กับกอช.และการขยายอายุสมาชิกสูงสุดเป็น 65 ปีจาก 60 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด

อ่านต่อ…

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ