การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้ – ใต้)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้-ใต้) ร่วมกับนาย Kaveh Zahedi รองเลขาธิการบริหารด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Deputy Executive Secretary for Sustainable Development, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) และนาย Jorge Chediek ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้ – ใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (Envoy of the United Nations Secretary-General on South-South Cooperation and Director of United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ…