งานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวรายงาน รวมทั้งได้จัดนิทรรศการพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และเปิดตัวหนังสือนิทานชุดส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาเรื่อง “เจ้าไก่กับเจ้าเป็ด”

อ่านต่อ…