ดาว-ทช.-IUCN ยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและขยะทะเล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทดาวประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) จัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ดาว – เครือข่ายชายฝั่ง รักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน เพื่อความยั่งยืน” (Dow & Thailand Mangrove Alliance) 

ความร่วมมือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอนุรักษ์ป่าชายเลนตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทยครอบคลุม 5 จังหวัด บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่นำร่องจะอยู่ในตำบลปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง

อ่านต่อ…