ประเทศสมาชิกอาเซียนรับแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติก

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อการต่อต้านขยะทะเลในประเทศสมาชิกอาเซียน (พ.ศ. 2564 – 2568) โดยจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมที่สามารถปรับขนาดได้ และมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับขยะพลาสติกในทะเลทั่วทั้งภูมิภาค

โดยแผนปฏิบัติการเกิดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน และวันมหาสมุทรโลก วันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของอาเซียน  ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกัน สานต่อ และโดดเด่นยิ่งขึ้นผ่านการดำเนินการระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับวาระระดับชาติในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

อ่านต่อ…