ประชากร

การย้ายถิ่น

นโยบายการย้ายถิ่นที่เห็นอกเห็นใจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น

กฎระเบียบที่ชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติสามารถปรับปรุงทัศนคติของสาธารณชนต่อพวกเขาได้ กล่าวในเวทีสาธารณะโดย ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศรีประภา เน้นย้ำว่า ประเทศไทยขาดนโยบายการย้ายถิ่นที่ครอบคลุมในระยะยาว ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการและการยอมรับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ กล่าวในเวทีสาธารณะหัวข้อ “การกำหนดการรับรู้ของสาธารณะต่อผู้อพยพย้ายถิ่น” ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า การที่สังคมจะยอมรับผู้ย้ายถิ่นได้นั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่สนับสนุนดร.ศรีประภา เรียกร้องให้รัฐบาลไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน กำหนดนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่ชัดเจน ครอบคลุมไม่เพียงแต่การต้อนรับผู้อพยพเท่านั้น แต่ยังกำหนดโควต้าตามความต้องการของประเทศด้วยอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทยต่อสัญญาจ้างแรงงานข้ามชาติกว่า 2 แสนคน

การตัดสินใจล่าสุดของคณะรัฐมนตรีไทยในการขยายสัญญาจ้างแรงงานข้ามชาติกว่า 200,000 คน ได้คลายความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในประเทศดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และประธานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ และข้อตกลงแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามอ่านต่อ ...

ประเทศไทยติด 10 อันดับแรกสำหรับชาวต่างชาติ

ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ 10 อันดับแรกในกลุ่มประเทศที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ โดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 8 จากอันดับที่ 14 ของปีที่แล้วในการสำรวจ Expat Insider 2022 โดย InterNationsชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสมาชิกมากกว่า 4 ล้านคนของ InterNations ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินได้สำรวจชีวิตชาวต่างชาติใน 52 จุดหมายปลายทางโดยได้รับการตอบกลับออนไลน์จากสมาชิกเกือบ 12,000 คนทั่วโลกอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

วอนรัฐบาล ลดต้นทุนนำเข้าแรงงาน

ธุรกิจต่างๆ ได้เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จนถึงขณะนี้การนำเข้าแรงงานผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ลงนามกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเจ้าของธุรกิจจำนวนมากพยายามหาแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์ผ่านบันทึกความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถดำเนินการสรรหาบุคลากรได้อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

แรงงานต่างด้าวในยุคโควิด-19: การรับมือภัยพิบัติสำหรับแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย

ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ความต้องการของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ไม่มีเอกสาร มักถูกมองข้ามไปเนื่องจากรัฐมักจะให้ความสำคัญกับพลเมืองของตนเอง ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและการตีตราเพิ่มเติม ภาคประชาสังคมของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดใหญ่ด้วยวิธีการที่เห็นอกเห็นใจและมีมนุษยธรรม สิ่งนี้ควรทำซ้ำโดยมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของรัฐบาลไทยในวงกว้างในอนาคตอ่านต่อ ...

แรงงานไทยเติมตำแหน่งงานว่างที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถกลับมาได้

รัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมการจ้างงานของคนไทยในอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโควิด-19นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า หลายอุตสาหกรรมต้องการแรงงาน เนื่องจากแรงงานข้ามชาติถูกห้ามไม่ให้เดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากข้อจำกัดของโควิด-19โดยนายสุชาติเสนอว่าการจ้างแรงงานไทยเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลเปิดเว็บไซต์ให้ต่างชาติลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ในบ่ายวันจันทร์นี้ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เริ่มรับลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว www.thailandintervac.com เวอร์ชั่นปรับปรุงโดยเว็บไซต์นี้เคยเปิดให้เจ้าหน้าที่ทางการฑูตในประเทศไทยสมัครเข้ารับการฉีดวัคซีนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

แหล่งรวมแรงงานต่างด้าวประเทศไทย พบการระบาดของไวรัสโคโรนา

ประเทศไทยภายหลังจากการระบาดเกือบหนึ่งปี ซึ่งส่วนใหญ่สามารถควบคุมโคโรนาไวรัสได้ พบว่ามีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยประกาศพบผู้ติดเชื้อ 689 รายรวม 516 รายที่ประกาศเมื่อวันก่อนนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดรายวันของประเทศ ทำให้ทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วมากกว่า 5,000 ราย ในเดือนมกราคมปี พ.ศ.2563  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนที่รายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 แต่เนื่องจากจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพียง 60 รายอ่านต่อ ...

สธ.ขอร้องธุรกิจชะลอการจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากโควิด -19

กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้ผู้ประกอบการชะลอการจ้างแรงงานต่างชาติจากพื้นที่ที่โควิด -19 แพร่ระบาดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศเคอร์ฟิวในเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. และอนุญาตให้ผู้คนทำงานจากที่บ้านได้ หลังจากการระบาดของโควิด -19 แพร่ระบาดในรัฐยะไข่อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศจากโควิด-19

กรมการจัดหางานเปิดเผยว่า มาตรการจะช่วยคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สวีเดนและฟินแลนด์จากโควิด-19 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายจ้างชาวฟินแลนด์ และชาวสวีเดนต้องการแรงงานจากประเทศไทยในการเก็บผลไม้ป่ามากขึ้น และคนไทยจำนวนมากต่างสนใจงานนี้ที่ต่างประเทศอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

kMFEz
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!