แรงงานต่างด้าวในยุคโควิด-19: การรับมือภัยพิบัติสำหรับแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย

ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ความต้องการของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ไม่มีเอกสาร มักถูกมองข้ามไปเนื่องจากรัฐมักจะให้ความสำคัญกับพลเมืองของตนเอง ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและการตีตราเพิ่มเติม ภาคประชาสังคมของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดใหญ่ด้วยวิธีการที่เห็นอกเห็นใจและมีมนุษยธรรม สิ่งนี้ควรทำซ้ำโดยมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของรัฐบาลไทยในวงกว้างในอนาคต

อ่านต่อ…