การแข่งขัน | การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเยาวชนอาเซียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เรากำลังมองหาเยาวชนอาเซียนที่เต็มใจส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE2021 คุณสามารถออกแบบโซลูชันที่เป็นทั้งนวัตกรรม และนำไปใช้งานได้ โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนตามเป้าหมาย SDGs เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

SDG 6 – น้ำสะอาด และสุขาภิบาล
SDG 7 – พลังงานสะอาด ราคาประหยัด
SDG 8 – งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 11 – เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
SDG 12 – การบริโภค และการผลิตอย่างรับผิดชอบ
SDG 13 – การดำเนินการกับสภาพภูมิอากาศ

ลงทะเบียนทีมของคุณได้ที่ https://aseandse.org/ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

เพิ่มเติม…