การประชุมการพัฒนาโลก ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการพัฒนา”

การประชุมการพัฒนาโลก ครั้งที่ 18 จัดโดยเครือข่ายการพัฒนาโลก (GDN) ในหัวข้อ ‘วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการพัฒนา’ จะถูกจัดขึ้น ณ กรุงนิวเดลี ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่นักแสดงทั่วโลกจากรัฐบาลการวิจัย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต

การอภิปรายนี้จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยสนใจเฉพาะ3 ส่วนในการประชุม คือ ความท้าทายด้านสุขภาพของโลกการเกษตรที่ยั่งยืน และ ทักษะ การจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน กรุณาเยี่ยมชม ที่นี่

เครือข่ายการพัฒนาโลก