ข่าว

ศาลปกครองไม่รับฟ้องคดีเขื่อนปากแบงในลาว

นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบข้อเสนอเขื่อนแม่น้ำโขงในลาวหลังจากศาลไทยปฏิเสธที่จะรับฟังการอุทธรณ์คดีโครงการเขื่อนปากเบงเป็นขนาดใหญ่ 1 ใน 11 เขื่อนหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเศรษฐกิจของลาวที่จะกลายเป็น“ แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ผ่านการขายไฟฟ้าพลังน้ำให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของชายแดนลาวและไทย 1,845 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนไทยจึงคัดค้านแผนดังกล่าวอ่านต่อ ...

จีนระบายน้ำจากเขื่อน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างฉับพลัน

ความสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำระหว่างจีนกับไทยและประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนล่างตกอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากทางการจีนระบายน้ำจากเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างกะทันหัน ซึ่งส่งผลต่อประเทศท้ายน้ำที่อาศัยลำน้ำที่ยาวที่สุดในภูมิภาคแหล่งนี้ร่วมกันนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เปิดเผยว่า “ระดับน้ำลดลงอย่างกะทันหันตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม โดยเราทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะจีนลดการระบายน้ำจากเขื่อน ”อ่านต่อ ...

ระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางข้อมูลระดับภูมิภาคที่ขัดแย้งกัน

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) เปิดเผยว่าระดับบนลำน้ำที่สำคัญเพิ่มขึ้น “เล็กน้อย” และจะพิจารณาว่าเหตุใดข้อมูลการไหลออกจากเขื่อนต้นน้ำในจีนจึงแตกต่างจากข้อมูลที่ปักกิ่งชี้แจงในภายหลังเขื่อน 11 แห่งของจีนกำลังทำร้ายประเทศท้ายน้ำที่พึงพาแม่น้ำที่ยาว 4,350 กม. (2,700 ไมล์) ได้กลายเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสต ร์โดยสหรัฐฯเรียกร้องให้รัฐบาลลุ่มน้ำโขงตอนล่างเรียกร้องคำตอบจากทางการจีนอ่านต่อ ...

NGO ไทยเรียกร้องยุติโครงการเขื่อนแม่น้ำโขงในลาวเนื่องจากภัยคุกคามต่อแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของอาเซียนเติบโต

กลุ่มแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยกำลังเรียกร้องให้สถาบันการเงินของประเทศยกเลิกสินเชื่อโครงการเขื่อนหลวงพระบางในลาว ท่ามกลางคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำต้องเสียทำดินทำกิน และการสูญเสียวิถีการดำรงชีพ แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (NGO Fair Finance Thailand ) ได้เรียกร้องให้สถาบันการเงินหลายแห่งรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยระงับสินเชื่อจนกว่าจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ว่ามีมาตรการลดความเสี่ยงจาก “ ผลกระทบข้ามพรมแดน” ใดบ้าง สำหรับโครงการซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วอ่านต่อ ...

เขื่อนต้นน้ำค่อย ๆ คร่าชีวิตแม่น้ำโขงอันยิ่งใหญ่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มกราคมโดยทาง GISTDA เปิดเผยว่า “ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างมากในเดือนที่ผ่านมา และตอนนี้มองเห็นตะกอนใต้น้ำได้อย่างชัดเจน ซึ่งตอนนี้เป็นสีน้ำเงินคราม ในขณะที่สันดอนทรายหลายแห่งได้โผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำ”อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ไทยปฏิเสธรายงานฯฉบับใหม่เกี่ยวกับเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงในลาว

ประเทศไทยได้ปฏิเสธรายงานเชิงวิชาการฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับโครงการเขื่อนสานะคามของประเทศลาว ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเวียงจันทน์ ในการเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”เขื่อนสานะคาม ขนาด 684 เมกะวัตต์นั้นเป็นหนึ่งในเจ็ดเขื่อนในอนาคต โดยมีขั้นตอนต่างๆของการวางแผน มูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะใช้เวลาแปดปีจึงจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดไซยะบุรี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาวอ่านต่อ ...

การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความยั่งยืน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนเขื่อนริมแม่น้ำโขง กำลังเปลี่ยนแปลงเครือข่ายพลังงาน อาหาร การขนส่ง ความปลอดภัย และระบบนิเวศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขณะนี้เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ 11 แห่ง ตั้งอยู่แม่น้ำสายหลักก่อนที่จะออกจากจีน โดยมีอีกหลายร้อยเขื่อนที่มีการวางแผนไว้หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศอื่น ๆ ที่มีบางส่วนของต้นน้ำแม่น้ำโขงที่สำคัญนี้ ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังไม่ทราบผลที่ตามมาที่กระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่อ่านต่อ ...

เขื่อนจีนภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐฯ ท่ามกลางการแข่งขันแม่น้ำโขง

เมื่อวันจันทร์ได้มีการประกาศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐฯ โดยใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามและเผยแพร่ระดับน้ำที่เขื่อนของจีนบนแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นการเพิ่มการแข่งขันของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่น้ำยาวกว่า 4,350 กิโลเมตร ที่เรียกว่าแม่น้ำล้านช้างในประเทศจีน และไหลไปทางใต้ผ่านเมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนามได้กลายเป็นจุดสนใจของการแข่งขันในภูมิภาคนี้อ่านต่อ ...

ภูมิรัฐศาสตร์แสดงให้เห็นข้อสงสัย เกี่ยวกับเขื่อนและสนธิสัญญาในแม่น้ำโขง

ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เห็นพัฒนาการใหม่ของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำโขงและน่านน้ำ ในขณะที่ลุ่มแม่น้ำเผชิญกับวิกฤตทางนิเวศวิทยาและน่านน้ำก็ได้มีบทบาทมากขึ้นในด้านภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยได้ประกาศว่ากำลังพิจารณาการตัดสินใจซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนสานะคา ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงในประเทศลาวอีกครั้งอ่านต่อ ...

การต่อสู้เพื่อแม่โขงไปทีละก้าว

กว่า 20 ปีที่แล้ว นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว และนายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวเชียงราย ทราบว่า รัฐบาลจีนกำลังระเบิดแก่งในแม่น้ำโขงตอนบน จากยูนนานไปจนถึงเมียนมาร์ และลาว เพื่อเคลียร์เส้นทางสำหรับเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทำให้เริ่มเกิดความกังวลย้อนกลับไปตอนนั้นมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่จีนกำลังทำในแม่น้ำระหว่างประเทศ แต่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสองคนได้ตระหนักว่าการสิ่งกีดขวางในแม่น้ำ เช่น แก่งและเกาะต่างๆ นั้นไม่ดีต่อระบบนิเวศของแม่น้ำ เนื่องจากแก่งต่าง ๆ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของปลาอ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

BkeAR
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!