Thailand Business News

ไทยแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 รัฐบาลไทยได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ เพื่อให้กระบวนการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศง่ายขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศใช้ในช่วงปลายปี พ.ศ.2563 หรือต้นปี พ.ศ.2564ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้ เช่น การจัดตั้งบริษัท/การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น/การเลิกบริษัท ระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล และอื่นๆอ่านต่อ ...

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ

ผลการดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นที่น่าชื่นชมในระดับสากล จุดแข็งพิเศษของระบบการดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแพทย์ชั้นนำของโลกระบบการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยการครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่เป็นสากล และจิตสำนึกด้านสาธารณสุขที่แข็งแกร่งล้วนส่งผลต่อความสำเร็จของประเทศไทยในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และรายงานอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอ่านต่อ ...

อธิปไตยด้านข้อมูลจะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

“ข้อมูลจะเป็นแหล่งน้ำมันใหม่” ในขณะที่การเปรียบเทียบนั้นอาจไม่ใกล้เคียงมากนัก หลังเหตุการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ตอกย้ำว่าข้อมูลบางประเภทมีค่ามากเพียงใดในยุคข้อมูลข่าวสารรัฐบาลทั่วโลกกำลังดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลและกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการเก็บรักษาอ่านต่อ ...

Daniel Lorenzzo

สงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนอาจเป็นประโยชน์ต่อไทยในระยะยาว

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยแ ละอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นส่งผลต่อกระแสเงินทุน และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความตึงเครียดทางการเมืองทำให้ราคาน้ำมันและราคาอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างชัดเจน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรไทยอ่านต่อ ...

ภาระผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทไทยที่ลงทุนในอาเซียน

บริษัทไทยมีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมากขึ้น แม้ว่าการลงทุนเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้ง บริษัทและประเทศเจ้าบ้านที่ได้เข้าไปลงทุน แต่ทว่ากลับมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่พึงประสงค์อ่านต่อ ...

40% ของเกษตรกรไทยอยู่ภายใต้เส้นแบ่งความยากจน

ผลการสำรวจของจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรรมกว่า 40% ยังคงอยู่ภายใต้เส้นแบ่งความยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 32,000 บาทต่อปี เนื่องจากรายได้ที่ต่ำและจำนวนหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ ...

BOI ให้ทุน 1 หมื่นล้านบาทสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

เพื่อให้ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพในเอเชีย ในปี พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติเงิน 1 หมื่นล้านบาท ( 312 ล้านเหรียญฯ) ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเร่งดำเนินการ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพอ่านต่อ ...

Olivier Languepin

ข้าวและความยากจนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ประชากรของประเทศต้องทนทุกข์ทรมานจากความยากจนและภาวะทุพโภชนาการที่ร้ายแรง ในประเทศสมาชิก 6 ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า ประเทศไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นบ้านของประชากร 334 ล้านคนอ่านต่อ ...

Bui Dung

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

pp9sy
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!