อธิปไตยด้านข้อมูลจะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

“ข้อมูลจะเป็นแหล่งน้ำมันใหม่” ในขณะที่การเปรียบเทียบนั้นอาจไม่ใกล้เคียงมากนัก หลังเหตุการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ตอกย้ำว่าข้อมูลบางประเภทมีค่ามากเพียงใดในยุคข้อมูลข่าวสาร

รัฐบาลทั่วโลกกำลังดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลและกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการเก็บรักษา

อ่านต่อ…

Daniel Lorenzzo