ธนาคารโลกเผยอาเซียนสูญเสียงบประมาณมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ไปกับขยะพลาสติก

ธนาคารโลกเผยผลการศึกษาใหม่พบว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สูญเสียเงินไปมากถึง 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เนื่องจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งไปแทนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล

ตามรายงานระบุว่าพลาสติกรีไซเคิลมากกว่าร้อยละ 75 ในมาเลเซียไทยและฟิลิปปินส์ถูกทิ้งให้เป็นขยะ ซึ่งแสดงถึงโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปในเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านต่อ…