วิกฤตเศรษฐกิจ การประท้วง ส่งผลให้เกิดการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินในแง่มุมใหม่

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยแตกสลายภายใต้สถานการ์ของโรคระบาดโควิด 19 การถือครองที่ดินและการเข้าถึงเป็นกุญแจสำคัญในความสามารถของชุมชนหลายแห่งในการขจัดวิกฤต และท่ามกลางการประท้วงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับช่องว่างความมั่งคั่งและความต้องการของชุมชนชนบทที่มีรายได้น้อยอย่างไร

อ่านต่อ…